Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/734
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Shirbagi, Naser
Title: Irano universitetų dėstytojų ir studentų nuomonė apie „studentai įvertina dėstymą" metodo efektyvumą
Other Title: Iranian university teachers' and students' views on effectiveness of students' evaluation of teaching
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2011, nr. 8, p. 118-131
Reviewed work: http://ejournals.vdu.lt/index.php/QHE/article/view/961/885
Date: 2011
Keywords: „Studentai įvertina dėstymą“ metodas;Dėstymo efektyvumas;Halo efektas;Student evaluation of teaching;Teaching effectiveness;Halo effect
Abstract: Pagrindinis šio tyrimo tikslas – nustatyti „Studentai įvertina dėstymą“ (toliau – SĮD) metodo efektyvumą remiantis universitetų dėstytojų ir studentų nuomone. Tyrimui pasirinkta žvalgybinė aprašomoji analizė. Dalyvavo 300 dėstytojų ir 600 magistrantūros studijų studentų iš 3 Irano aukštųjų mokyklų. Duomenims rinkti pasirinkta 30 punktų anketa. Atsakymams pateikti naudota 5 balų Likerto skalė (nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku). Tyrimas parodė, kad Cronbacho alfa koeficientai yra pakankamo lygmens (dėstytojams – .86, o studentams – .88). Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dėstytojų ir studentų nustatyti atsižvelgiant į lytį, darbo patirtį, pareigų statusą ir pagrindinę studijavimo kryptį. Dėstytojai sutinka, kad reikėtų naudoti skirtingus įvertinimo metodus (pvz., kolegų įvertinimą, savęs įvertinimą ir administratorių atliekamą įvertinimą), o ne pasikliauti vien „Studentai įvertina dėstymą“ metodu. Tyrimas atskleidžia abejones dėl SĮD metodo naudojimo Irano aukštojo mokslo sistemoje bei kelia klausimus, ar teisinga naudoti tokį reitingavimą priimant sprendimus, susijusius su dėstytojų pareigomis. Tyrimo rezultatai rodo: nustatant dėstymo kokybę, SĮD metodą reikėtų naudoti itin atsargiai.
The main purpose of this research is to examine the effectiveness of Student Evaluation of Teaching (SET) from a sample of university teachers’ and students’ view. The study adopts exploratory descriptive design. Participants of this research were 300 teachers and 600 graduate students from 3 Iranian higher education institutions. A 30-item format questionnaire was the main instrument for data collection. Responses to the items were made on a five-point Likert scale anchored with strongly agree and strongly disagree. Results show that Cronbach alfa coefficients of measures are in satisfactory level (.86 for teachers’ version and .88 for students’ version). There are statistically significant differences among teachers and students based on gender, teaching experience, tenure and major. The teachers highly agreed with using different evaluation methods (e.g., peers evaluation, self-evaluation, and administrators) instead of merely relay on Student evaluation of teaching method. The study presents a challenge to the use of SET in higher education system in Iran and, in particular, raises questions about fairness if such ratings are to be used in decisions relating to employment issues. The findings suggest that SET should be applied cautiously in faculty performance evaluation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/734
https://hdl.handle.net/20.500.12259/734
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2011, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

158
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

136
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.