Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/712
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Title
Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose
Other Title
Quality assessment parameters for student support at higher education institutions
Is part of
Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 9
Extent
p. 120-139
Publisher
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Publisher (trusted)
Vytauto Didžiojo universitetas
Date Issued
2012
Date Reporting
2013
ISSN (of the container)
1822-1645
Other Identifier(s)
VDU02-000013453
Abstract
The research presented in this article aims to validate quality assessment parameters for student support at higher education institutions. Student support is discussed as the system of services provided by a higher education institution which helps to develop student-centred curriculum and fulfils students’ emotional, academic, social needs, and acts as a precondition for successful academic performance. The article emphasises that the quality of student support can be assessed through academic and non-academic student support dimensions. The following criteria are used to describe the academic dimension: career designing services, academic student information and counselling services, first year students’ orientation courses, support for international students, foreign language centre services, library services, and distance study centre services. The non-academic dimension involves psychological counselling services, accommodation services, financial support and legal counselling, services that promote a sense of community, health services, and support for students with disability.
Straipsnyje pristatomame tyrime pagrįsti paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose. Plėtojama diskusija apie paramą studentams, kaip aukštosios mokyklos teikiamų paslaugų sistemą, kuri yra viena iš priemonių į studentą orientuoto studijų turiniui plėtoti bei studentų emociniams, akademiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti, sudarant prielaidas studijų sėkmei. Akcentuojama, kad paramos studentams kokybė gali būti vertinama per akademinę paramos studentams dimensiją, kuri apibrėžtina šiais kriterijais: karjeros projektavimo paslaugos, akademinio studentų informavimo ir konsultavimo paslaugos, studentų įvedimas į studijas, pagalba tarptautiniams studentams, užsienio kalbų centro paslaugos, bibliotekos paslaugos, nuotolinių studijų centro paslaugos; bei neakademinę paramos studentams kokybės vertinimo dimensiją, apibrėžiamą per psichologinio konsultavimo paslaugų, studentų apgyvendinimo paslaugų, finansinės paramos ir studentų konsultavimo teisiniais klausimais, paslaugų skirtų bendruomeniškumo jausmui plėtoti, paslaugų, užtikrinančių studentų sveikatą, paramos, skiriamos neįgaliesiems studentams kriterijus.
Bibliographic Details
38
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)