Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/712
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sajienė, Laima;Tamulienė, Rasa
Title: Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose
Other Title: Quality assessment parameters for student support at higher education institutions
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 9
Extent: p. 120-139
Date: 2012
Keywords: Paramos studentams kokybės vertinimo parametrai;Aukštojo mokslo institucijos;Quality assessment parameters for student support;Higher education institutions
Abstract: Straipsnyje pristatomame tyrime pagrįsti paramos studentams kokybės vertinimo parametrai aukštojo mokslo institucijose. Plėtojama diskusija apie paramą studentams, kaip aukštosios mokyklos teikiamų paslaugų sistemą, kuri yra viena iš priemonių į studentą orientuoto studijų turiniui plėtoti bei studentų emociniams, akademiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti, sudarant prielaidas studijų sėkmei. Akcentuojama, kad paramos studentams kokybė gali būti vertinama per akademinę paramos studentams dimensiją, kuri apibrėžtina šiais kriterijais: karjeros projektavimo paslaugos, akademinio studentų informavimo ir konsultavimo paslaugos, studentų įvedimas į studijas, pagalba tarptautiniams studentams, užsienio kalbų centro paslaugos, bibliotekos paslaugos, nuotolinių studijų centro paslaugos; bei neakademinę paramos studentams kokybės vertinimo dimensiją, apibrėžiamą per psichologinio konsultavimo paslaugų, studentų apgyvendinimo paslaugų, finansinės paramos ir studentų konsultavimo teisiniais klausimais, paslaugų skirtų bendruomeniškumo jausmui plėtoti, paslaugų, užtikrinančių studentų sveikatą, paramos, skiriamos neįgaliesiems studentams kriterijus
The research presented in this article aims to validate quality assessment parameters for student support at higher education institutions. Student support is discussed as the system of services provided by a higher education institution which helps to develop student-centred curriculum and fulfils students’ emotional, academic, social needs, and acts as a precondition for successful academic performance. The article emphasises that the quality of student support can be assessed through academic and non-academic student support dimensions. The following criteria are used to describe the academic dimension: career designing services, academic student information and counselling services, first year students’ orientation courses, support for international students, foreign language centre services, library services, and distance study centre services. The non-academic dimension involves psychological counselling services, accommodation services, financial support and legal counselling, services that promote a sense of community, health services, and support for students with disability
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/712/1/ISSN2345-0258_2012_N_9.PG_120-139.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/712
http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.9.5
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2012, nr. 9
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.