Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70047
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Vėžytė, Regina
Supervisor: Dėdelė, Audrius
Title: Kauno miesto ir Anykščių rajono gyventojų nuomonės dėl komunalinių atliekų tvarkymo analizė
Other Title: Analysis of Kaunas City and Anykščiai district population opinion on municipal waste management
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Atliekos;Waste;Rūšiavimas;Recycling;Tvarkymas;Management
Abstract: Visame pasaulyje atliekų tvarkymas pastaruoju metu tampa vis aktualesne problema. Vartojimui nemažėjant, tai tampa viena pagrindinių priežasčių, lemiančių augančius atliekų kiekius. Įstodama į Europos Sąjungą Lietuva įsipareigojo ne tik vykdyti atliekų tvarkymo politiką, bet ir vykdyti regioninės plėtros planus, kurie tapo iššūkiu dėl didžiulės atskirties didmiesčių ir regionų gyventojų tarpe. Vis griežtėjant atliekų tvarkymo politikai Lietuvoje, svarbu atkreipti dėmesį į vienodą jų vykdymo efektyvumą tiek didmiesčiuose tiek rečiau apgyvendintose vietovėse. Pagrindinis šio darbo tikslas Išanalizuoti Anykščių rajono ir Kauno miesto gyventojų komunalinių atliekų tvarkymo skirtumus. Apžvelgti atliekų susidarymo tendencijas Anykščių rajone ir Kauno mieste. Apklausos būdu ištirti Kauno miesto ir Anykščių rajono gyventojų nuomonę apie atliekų tvarkymą, identifikuoti pagrindinius skirtumus Kauno miesto ir Anykščių rajono gyventojų nuomonėse apie komunalinių atliekų tvarkymą. Pirmiausia darbe pateikiama literatūros analizė, kurioje apžvelgiamos Kauno miesto ir Anykščių rajono atliekų tvarkymo sistemų charakteristikos, aptariama ES ir kitų šalių patirtis šioje srityje, bei nagrinėjami veiksniai, kurie lemia tai, kad žmogus priima aplinkai tvarius sprendimus. Sekančiame skyriuje aptariama tyrimo metodai. Tyrimo rezultatų aptarime pateikiami apklausos rezultatus reprezentuojantys grafikai, kurie atspindi Kauno miesto ir Anykščių rajono gyventojų nuomones buitinių atliekų tvarkymo klausimu, galiausiai aptariamos priimtos išvados.
Worldwide, waste management is becoming more and more relevant in recent times. Without loss of consumption, it becomes one of the main causes of increasing waste. By joining the European Union, Lithuania undertook not only to implement a waste management policy, but also to implement regional development plans, which have become a challenge due to the huge marginalization of large cities and regions. With increasing waste management policy in Lithuania, it is important to pay attention to equal efficiency both in metropolitan areas and in less populated areas. The main purpose of this work is to analyze the differences of municipal waste management in Anykščiai district and Kaunas city. Review trends in waste generation in Anykščiai district and Kaunas city. To survey the opinion of Kaunas city and Anykščiai district residents on waste management, to identify the main differences in the opinions of Kaunas city and Anykščiai district residents about municipal waste management. First of all, the work presents a literature analysis, which reviews the characteristics of Kaunas city and Anykščiai district waste management systems, discusses the experience of the EU and other countries in this field, and examines the factors that determine that a person adopts environmentally sustainable solutions. The following section discusses research methods. The results of the survey include graphs representing the results of the survey, which reflect the views of the residents of Kaunas city and Anykščiai district on the issue of household waste management;
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70047
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
regina_vezyte_md.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.