Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/689
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Boström, Lena
Title: Kaip studijuoja būsimieji pagrindinės mokyklos muzikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojai Švedijoje? Dviejų mokytojo specialybės studentų grupių Švedijoje lyginamoji analizė
Other Title: How do teacher students for compulsory school learn compared to music teacher students in Sweden? A comparative study of two different student teacher groups in Sweden
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2011, nr. 8, p. 158-179
Date: 2011
Keywords: Dominuojantis studijavimo stilius;Muzikos mokytojo specialybės studentai;Mokytojų rengimas;Learning styles preferences;Music teacher students;Teacher training
Abstract: Mokytojo profesija nuolat susiduria su iššūkiu įrodyti įvairių mokymo ir mokymosi metodų taikymo efektyvumą. Mokytojų rengimo sistemos Švedijoje šiuo metu reformuojamos, todėl švietimo įstaigoms itin svarbu žinoti, kaip studijuoja mokytojo specialybės studentai. Taip pat svarbu, kad ir patys būsimieji mokytojai gerai pažintų savo studijavimo stilius. Šio tyrimo tikslas – remiantis tarptautiniais studijavimo stilių tyrimais, nustatyti studijavimo stilių skirtumus tarp dviejų pagrindinių mokyklų būsimųjų mokytojų grupių: muzikos mokytojų ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų. Skirtumai, pastebėti tarp šių būsimųjų mokytojų grupių, galėtų turėti įtakos ir aukštajam mokslui, studijavimo strategijoms bei mokytojų naudojamoms mokymo strategijoms. Tyrimui atsitiktinai parinkti 65 mokytojo specialybės studentai – 33 įvairių mokomųjų dalykų būsimieji mokytojai ir32 būsimieji muzikos mokytojai.Siekiant nustatyti studijavimo stilius, vyraujančius tarp tyrimo dalyvių, naudotos 20 produktyvumo dominuojančioje aplinkoje tyrimo (angl. Productivity Environmental Preference Survey – PEPS) poskalių (Dunn, Dunn Price, 1984, 1991, 2000; 1 priedas). Tyrimo rezultatai padėjo atskleisti statistiškai ryškių skirtumų tarp dviejų tirtų mokytojo specialybės studentų grupių. Remiantis šiais rezultatais galima teigti: muzikos mokytojo specialybės studentai ir kitų mokomųjų dalykų mokytojo specialybės studentai studijuodami renkasi skirtingą aplinką ir skirtingai vertina nusistovėjusią tvarką, mėgsta studijuoti skirtingu paros laiku. Tyrimas atskleidė įvairiapusiškesnių studijų metodų, rengiant mokytojus, poreikį.
The teaching profession has been continually challenged to provide evidence of the effectiveness of teaching and learning methods. The teacher education systems are currently undergoing reforms in Sweden. Hence, it is importance for educational institutions to be aware of the different ways that their student teachers learn and it is importance for prospective teachers to become aware of their own learning styles. The purpose of this research was to explore the learning styles preferences for two groups of prospective teachers: music teachers and regular compulsory classroom teachers and to analyze their differences in the light of international research on learning styles. If these groups of prospective teachers differ, this would have an impact on higher education, students’ learning strategies and teachers’ teaching strategies. The study involved 65 randomly selected student teachers. 33 were student teachers for compulsory school and 32 were music student teachers. Twenty subscales of the Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) (Dunn, Dunn Price, 1984, 1991, 2000; Annex 1) were used to identify the learning-styles preferences of the participants. The results showed statistically significant differences between the two teacher student groups. Based on the results, it can be concluded that in comparison to music teacher students, compulsory teacher students differed in their choice of more formal designs, routine, and the times of the day when they would prefer to learn. The findings suggested the need for widely diverse teaching approaches in higher education for teachers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/689
https://hdl.handle.net/20.500.12259/689
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2011, nr. 8

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

158
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

134
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.