Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/682
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pukelis, Kęstutis
Title: Studijų programų rengimas ir atnaujinimas : studijų rezultatų paradigma
Other Title: Study programme designing and renewal : learning outcomes paradigm
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, nr. 8
Extent: p. 38-73
Date: 2011
Keywords: Studijų programos;Rengimas;Atnaujinimas;Studijų rezultatų paradigma;Study programme;Designing;Renewal;Learning outcomes paradigm
Abstract: Straipsnyje pristatoma apibendrinta patirtis rengiant ir atnaujinant studijų programas studijų rezultatų pagrindu. Pateiktos studijų programos paskirties (profilio), tikslo, re-zultatų sampratos ir aptarti jų formulavimui keliami reikalavimai, demonstruojami jų for-muluočių pavyzdžiai, diskutuojama studijų programų rengimo logika studijų rezultatų pagrindu, analizuojama studijų rezultatų sandara ir ją sudarančių dimensijų bei para-metrų sąsajos, pateiktos suskaidytų ir sugru-puotų studijų programos rezultatų kritinio derinimo galimybės, studijų programos, stu-dijų programos komponentų rezultatų ir jų pasiekimo įvertinimo kriterijų sąsajų pavyz-džiai bei analizė, diskutuojamos kai kurios studijų kreditų priskyrimo studijų rezulta-tams problemos
This article presents generalisations drawn from experience gained designing and renew-ing study programmes so that the use of learn-ing outcomes became the underlying principle of curriculum organisation. Conceptions of a purpose (profile), aim and outcomes of a study programme are presented, their formulation re-quirements are discussed and examples of their formulations are given. The logic of design-ing study programmes on the basis of learning outcomes is discussed; the structure of learning outcomes and the links of its dimensions and parameters are analysed; possibilities for critical alignment of divided and grouped study pro-gramme outcomes, as well as examples and an analysis of links among components of a study programme, are presented; illustrative outcomes of study programme components, and criteria for assessment of their achievement, are provid-ed; some problems related to allocation of study credits to learning outcomes are discussed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/682/1/ISSN2345-0258_2011_N_8.PG_38-73.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/682
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2011, nr. 8
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.