Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/660
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pukelis, Kęstutis;Smetona, Antanas
Title: Švietimo sąvokos „competence“ mikrosistemos darninimas
Other Title: Harmonising the microsystem of the educational concept competence
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė = The quality of higher education. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, nr. 9
Extent: p. 50-74
Date: 2012
Keywords: Švietimo sąvokos;Kompetencija;Kompetetingumas;Mikrosistemos darninimas;Educational concept;Competency;Competence;Harmonising the microsystem
Abstract: Pastaraisiais metais švietimo politikos ir edukologijos tekstuose pradėjo rastis dvi bendrašaknės sąvokos – „kompetencija“ ir „kompetentingumas“. Šie terminai kartais suvokiami kaip vienos sąvokos sinonimai, o kartais mėginama juos atskirti ir vartoti kaip skirtingų švietimo sąvokų terminus. Anglų kalboje irgi esama šių sąvokų painiavos – „competency“ ir „competence“. Skirtinguose šaltiniuose jos pateikiamos ir aptariamos skirtingai – kartais persikloja reikšmių laukai, o kartais išsiskiria. Visa tai įneša visiškai nereikalingą sumaištį ir atskleidžia sąvokų darninimo būtinybę. Ištyrus lietuviškų sąvokų požymius ir palyginus su angliškais atitikmenis, konstatuojama, kad nėra jokių objektyvių prielaidų vartoti abi sąvokas. Šios prielaidos gaunamos aptariant visą sąvokos „competence“ mikrosistemą, kuri apima tokias sąvokas ir terminus kaip „competence“ („kompetentingumas“), „skill“ („mokėjimas“), „aptitude“ („gabumas“), „ability“ („gebėjimas“), „knowledge“ („žinios“), „understanding“ („supratimas“) ir „automatic skill“ („įgūdis“). Apibendrinant straipsnį, pasiūloma atsisakyti kalbamoje terminų mikrosistemoje vartoti angliško termino „competency“ ir lietuviško termino „kompetencija“, nes jie neturi aiškios vietos sąvokų sistemoje, yra vartojami arba jau esamoms sąvokoms sinonimiškai įvardyti šalia kitų terminų, arba apskritai nežymi jokios sąvokos. Tai leistų išvengti tiek dalykinės, tiek vertimo painiavos
Various texts related to education policy and education research have recently started using two conjugate concepts “competency” and “competence”. These terms are sometimes treated as synonyms of a single concept; however, in other cases they are separated and used as two terms of different educational concepts. English also has some confusion over the terms “competency” and “competence”. They are presented and discussed differently in different resources, i.e. in some cases their meanings correspond but in other cases they differ. All this unnecessary confusion indicates the necessity of concept harmonisation. The analysis of the features of the Lithuanian concepts and their comparison with the English equivalents has shown no objective reasons to use both concepts. These reasons are revealed when discussing the whole microsystem of the concept “competence”. The microsystem involves such concepts and terms as “competence”, “skill”, “aptitude”, “ability”, “knowledge”, “understanding”, and “automatic skill”. The authors of the article suggest to stop using the English term “competency” and the Lithuanian “kompetencija” as they do not have a clear place in the system of concepts, are synonymously used together with other terms to name already existing concepts or sometimes even do not signify any concept at all. This would prevent from both subject field and translation related confusion
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/660/1/ISSN2345-0258_2012_N_9.PG_50-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/660
http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.9.2
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2012, nr. 9
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.