Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/637
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Argustaitė-Zailskienė, Gita
Title: Bakalauro studijų studenčių suvartojamo alkoholio kiekio sąsajos su pirmųjų lytinių santykių amžiumi, lytinių santykių partnerių skaičiumi ir lytiniais santykiais apsvaigus nuo alkoholio
Other Title: Relationship of alcohol consumption with age of sexual debut, number of sexual partners, and sexual intercourse under the influence of alcohol in female bachelor students
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2014, [Vol.] 15, p. 33-46
Date: 2014
Keywords: Lytiniai santykiai;Alkoholio vartojimas;Studentai;Moterys;Sexual intercourse;Alcohol consumption;Students;Women
Abstract: Problema. 2012–2013 m. Lietuvos universitetų siūlomas bakalauro studijas pasirinko 85 305 studentai, iš jų 49 236 moterys. Jos sudarė beveik 58 proc. visų bakalauro studijų studentų. Tai nemaža visuomenės, kurios dabartinė gyvenimo kokybė ir gyvensenos ypatumai daro didelę įtaką gyvenimui ir darbui baigus studijas, dalis. Nemažai šių jaunų moterų gyvenimo kokybę nulemia lytinė jų gyvensena, kuri pradeda formuotis dar paauglystėje, mokantis mokykloje. Taip pat jaunų moterų gerovei įtakos turi alkoholio vartojimas. Neabejotina, kad tie du veiksniai sąveikauja, tačiau tyrimų, kurie analizuotų alkoholio vartojimo ir lytinio gyvenimo sąsajas, Lietuvoje išties nedaug. Šio tyrimo tikslas – įvertinti bakalauro studijų studenčių suvartojamo alkoholio kiekio sąsajas su pirmųjų lytinių santykių amžiumi, lytinių santykių partnerių skaičiumi ir lytiniais santykiais apsvaigus nuo alkoholio. Metodika. Tiriamųjų imtį sudarė 1054 Lietuvoje studijuojančios 18–24 m. bakalauro studijų studentės, internetu užpildžiusios apklausą, sudarytą iš trijų dalių: demografinių klausimų, klausimų apie lytinį gyvenimą ir skalės, įvertinančios per mėnesį suvartojamo alkoholio kiekį. Rezultatai. Daugiau alkoholio vartojančios respondentės turi daugiau lytinių santykių partnerių ir anksčiau pradeda lytiškai santykiauti; be to, respondentės, per pastaruosius metus turėjusios lytinių santykių, kurių metu buvo bent kiek apsvaigusios nuo alkoholio, suvartoja kur kas daugiau alkoholio nei tos respondentės, kurios per pastaruosius metus nebuvo turėjusios lytinių santykių apsvaigusios nuo alkoholio. Išvados. Didesnis suvartojamo alkoholio kiekis turi sąsajų su rizikingesne 18–24 m. bakalauro studijų studenčių lytine elgsena.
Background. In the year 2012–2013 the number of students in Lithuanian - bachelor studies in the whole country was 85305. 49236 of them were women, which makes up almost 58 % of all students. This number is a significant part of the society which should not be overlooked. The current life quality and lifestyle of the aforementioned women has a big impact on their life and work after they graduate. A considerable part of their quality of life is determined by sexual behavior which starts developing in their earlier years, also by alcohol consumption patterns. Researchers do not doubt that these two factors interact, yet there are very few Lithuanian studies which examine the relationship between alcohol consumption and sexual behavior, especially risky. The purpose of this article is to evaluate the relationship between female students in bachelors’ studies alcohol consumption and several aspects of risky sexual behavior. Method. 1054 female respondents, aged 18–24, who at the time were studying in bachelors’ studies filled out an online questionnaire consisting of three specifically designed parts: demographic questions, questions about sexual behavior and a scale designed to evaluate the consumption of alcohol per average month. Results. Respondents who report consuming more alcohol have more sexual partners; also, respondents who report consuming more alcohol tend to have had their first sexual intercourse earlier. Moreover, respondents who report having had sexual intercourse under the influence of alcohol in the course of the past year also report higher alcohol consumption than those who do not report having intercourse under the influence of alcohol. Conclusion. Higher alcohol consumption may be linked to riskier sexual behavior in 18–24 year old female Lithuanian bachelor students.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/637
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.15.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/637
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2014, [vol.] 15

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

222
checked on May 31, 2020

Download(s)

200
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.