Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/635
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Frenkel, Stephanie
Title: Metacognitive components in learning to learn approaches
Other Title: Metakognityviniai komponentaimokymosi mokytis požiūriu
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2014, [Vol.] 14, p. 95-112
Date: 2014
Keywords: Metakognicija;Mokykla;Mokinys;Potencialas;Dinaminis įvertinimas;Metacognition;School;Student;Potential;Dynamic assessment
Abstract: Įvadas. Daugeliui besimokančiųjų iškyla sunkumų mokykloje. Tai susiję su tuo, kaip jie mokosi. Kartais tai įvardijama kaip „metakognityvinis deficitas“. Straipsnyje remiamasi „neatskleisto potencialo“ požiūriu. Psichologai, mokytojai ar tėvai – visi jie stengiasi plėtoti savo įgūdžius, kad galėtų padėti besimokantiesiems. Taip yra pradinėse ir vidurinėse mokyklose. EDUCA+ projektas skirtas galimiems sprendimams surasti. Tikslas. Šio straipsnio tikslas – pateikti metakognityvinę ir kognityvinę mokymosi mokytis teorijas, kurios (a) paaiškins, kodėl daug mokinių turi mokymosi sunkumų ir (b) leis numatyti EDUCA+ projekto sėkmę.
Background. Numerous students are having school difficulties linked to the way they learn. Some people speak of a “metacognitive deficit”. We refer to a “sleeping potential” instead. Be it psychologists, teachers or parents, all wish to develop their skills in order to help these students. This is the case in primary and secondary school. The EDUCA + project is intended to provide possible solutions. Purpose. The aim of this paper is to present a metacognitive and cognitive theory of learning to learn, which will (a) explain why numerous students are having school difficulties, and (b) predict the success of the EDUCA + project. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/635
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.14.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/635
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2014, [vol.] 14

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.