Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/634
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Švedas, Edvinas;Erentaitė, Rasa
Title: Episteminė motyvacija kaip socialinių prietarų prediktorius : kognityvinio užbaigtumo poreikio ir ambivalentiško seksizmo sąsajos
Other Title: Epistemic motivation as predictor of social prejudice : relationship between need for closure and ambivalent sexism
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2014, [Vol.] 15, p. 69-89
Date: 2014
Keywords: Kognityvinio užbaigtumo poreikis;Ambivalentiškas seksizmas;Motyvacija;Need for closure;Ambivalent sexism;Motivation
Abstract: Mokslinė problema. Negausūs tyrimai rodo, kad preferencija greitai suformuojamam, užtikrintam ir stabiliam žinojimui, aprašoma kognityvinio užbaigtumo poreikio (KUP) konstruktu, yra susijusi su priešiškais ir geranoriškais seksistiniais prietarais (Roets ir kt., 2012). Tačiau nėra aišku, kaip šis poreikis atsispindi skirtingais – ambivalentiškos ir univalentiškos – seksizmo raiškos atvejais. Tyrimo tikslas – nustatyti KUP ir seksizmo sąsajas atsižvelgiant į galimą lyties moderacinį vaidmenį. Metodai. Heterogeniška imtis (N = 187, 18–68 metų 108 moterys ir 79 vyrai, M = 26,73, SD = 8,53) užpildė atnaujintą Kognityvinio užbaigtumo poreikio (Roets, Van Hiel, 2007) ir Ambivalentiško seksizmo (Glick, Fiske, 1996) klausimynus. Rezultatai patvirtino, kad, kontroliuojant lyties efektą, aukštesni KUP įverčiai leidžia numatyti aukštesnį priešišką ir geranorišką seksizmą. Lytis moderavo tik KUP ir geranoriško seksizmo ryšį (moterų grupėje konstruktų ryšiai buvo stipresni). Skirstant imtį pagal seksizmo raišką, nustatyta, kad KUP įverčiai aukštesni tarp ambivalentiškas (skirtingai nei univalentiškas) seksistines nuostatas reiškiančiųjų, taip pat kad moterų KUP įverčiai visose seksizmo raiškos grupėse yra aukštesni nei vyrų. Išvados. Tyrimas parodė, kad moterims taikomi socialiniai prietarai gali būti aiškinami motyvaciniais žinojimo formavimo skirtumais. KUP yra aukštesnis ambivalentiško seksizmo raiškos grupėje. Rasti konstruktų ryšiai suderinami su esamais teoriniais požiūriais, kad ambivalentiškas seksizmas gali funkcionuoti kaip socialinę sistemą pateisinanti ideologija, tenkinanti episteminio stabilumo poreikį.
Scientific problem. Scarce research evidence show that preference for quick, definite and stable knowledge, as reflected in the construct of the need for closure (NFC), can be related to hostile and benevolent sexism (Roets et al., 2012). However, it is unknown whether NFC varies between different – ambivalent and univalent – sexism profiles. The aim of the present research was to investigate the relationship between NFC and sexism and to test gender as a moderator of these links. Method. A heterogeneous sample (N = 187, 108 women and 79 men, ages ranging 18–68 years: M = 26,73, SD = 8,53) completed revised Need for Closure Scale (Roets, Van Hiel, 2007) and Ambivalent Sexism Inventory (Glick, Fiske, 1996).Results confirmed that NFC can significantly predict both types of sexism when controlling for gender. Gender moderated only the link between NFC and benevolent sexism (the relationship was stronger for women). When different sexism profiles were considered, results showed that NFC is higher for those expressing ambivalent (in contrast to univalent) sexist attitudes. Also, NFC was higher for women in all groups. Conclusion. Study showed that prejudice towards women can be explained by motivational differences in knowledge formation. Higher NFC is associated with higher endorsement of both hostile and benevolent sexism. These findings are in line with the theoretical assumption that ambivalent sexism might function as a system justifying ideology serving epistemic needs for stability.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/634
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.15.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/634
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2014, [vol.] 15

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.