Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62310
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Monkevičienė, Ona;Autukevičienė, Birutė
Title: Pedagogical methods promoting development of the multi-perspective attitude in early age children
Other Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairiapusio požiūrio plėtojimą skatinantys pedagoginiai būdai
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2018, T. 132, nr. 4
Extent: p. 81-98
Date: 2018
Keywords: Vaikas;Ikimokyklinis ugdymas;Kito požiūrio priėmimas;Įvairiapusis požiūris;Perspective-taking;Multi-perspective attitude;Child;Early childhood education
Abstract: Gebėjimai priimti kito požiūrį ir įvairiapusis vaikų požiūris yra jų socialinės kompetencijos pagrindas. Edukaciniu požiūriu yra svarbu atskleisti, kokie pedagogų taikomi būdai padeda vaikams ugdytis savo ir kito požiūrio supratimą, kito požiūrio priėmimą bei įvairiapusio požiūrio pradmenis. Straipsnyje aptariami savo ir kito požiūrio supratimo, kito požiūrio priėmimo gebėjimai (percepciniai, kognityviniai, afektiniai). Analizuojant kito požiūrio supratimo ir priėmimo raidos etapus ikimokyklinėje vaikystėje, atkreipiamas dėmesys į tai, kad ilgą laiką vizualinio-erdvinio požiūrio priėmimas ir socialinio arba psichologinio požiūrio priėmimas buvo tyrinėjami atskirai, remiantis skirtingais empiriniais metodais. Straipsnyje gretinami tyrėjų atskirai analizuoti socialinio požiūrio priėmimo ir vizualinio-erdvinio požiūrio priėmimo etapai, pateikiant autorių įžvalgas apie bendrus raidos dėsningumus. Straipsnyje taip pat sisteminami tyrimai, pagrindžiantys kito požiūrio priėmimo ir įvairiapusio požiūrio ugdymosi ypatumus. Pristatomas autorių atliktas kokybinis tyrimas, kurio tikslas – atskleisti pedagogų patirtį taikant kito požiūrio priėmimo skatinimo būdus 5–6 metų vaikų ugdymo procese. Tyrimas atskleidė, kad pedagogai taiko daug būdų, padedančių vaikams geriau suprasti savo požiūrį, suprasti ir priimti kito požiūrį, suprasti savo ir kitų priešingus požiūrius ir juos derinti. Tai yra būdai, padedantys vaikams daugiau sužinoti apie kitokius požiūrius: filmukais ar kitomis formomis pateiktos istorijos, padedančios emociškai įsijausti į kito situaciją; kūrybinės užduotys, skatinančios vaikus interpretuoti skirtingus požiūrius; bendrõs vaikų veiklos inicijavimas ir palaikymas; vaizduotę žadinančių žaidimų organizavimas ir vaikų įsitraukimo į šiuos žaidimus skatinimas; [...]
Children’s perspective-taking skills and multi-perspective attitudes comprise the basis for their social competence. From the educational point of view, it is particularly important to demonstrate the methods that promote children’s understanding of their own and others’ perspectives, since these enable them to develop a multi-perspective attitude. The article discusses perspective-taking skills (perceptive, cognitive, affective) and shows the stages of the development of perspective-taking skills in early childhood through discussion of research on social perspective-taking and visuospatial perspective-taking. The article also attempts to synthesise the conclusions of research with respect to the development of perspective-taking and the multi- perspective attitude. Qualitative research is presented through which the methods utilised by teachers to develop the perspective-taking capacities of groups of 5-6 year olds are demonstrated
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62310/1/ISSN2029-0551_2018_T_132_N_4.PG_81-98.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62310
https://doi.org/10.15823/p.2018.132.5
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

252
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

248
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.