Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62309
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pangestuti, Retno;Agustiani, Hendriati;Cahyadi, Surya;Kadiyono, Anissa L.
Title: Indonesian children‘s readiness for elementary school: a preliminary study to the holistic approach to school readiness
Other Title: Indonezijos vaikų brandumas pradinei mokyklai. Holistinio požiūrio į mokyklinę brandą preliminarus tyrimas
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 99-114
Date: 2018
Keywords: School readiness;Elementary school;Early childhood education;Early development instrument (EDI);Aspects and indicators of readiness;Moral and religious values;Mokyklinė branda;Pradinė mokykla;Ugdymas ankstyvojoje vaikystėje;Mokyklinės brandos požymiai ir rodikliai;Moralinės ir religinės vertybės;Ankstyvosios brandos instrumentas (angl. EDI)
Abstract: Gross enrolment rate of the participation of Indonesian children in Early Childhood Education has been increasing significantly every year. Ideally, it should be followed by an increase in children‘s readiness for elementary school as its main goal. However, the readiness of new students in the first grade of elementary school is still considered low in some aspects. The objectives of this research are to: 1) explore the perception of children’s readiness for elementary school, according to the paradigm of teachers and parents, and 2) describe the aspects and indicators that are considered important for children’s readiness for elementary school. The methodology of this research used qualitative case study. Participants involved amounted to 83, consisted of 43 teachers and 40 parents. Data were collected through Focus Group Discussion in teacher and parent groups also observations during group discussion process. The results of the study conclude three issues related to the children’s readiness for elementary school: 1) readiness of children for elementary school in Indonesia is perceived dominant in the academic domain, 2) there are 6 aspects, 20 sub-aspects and 83 indicators of children’s readiness for elementary school which were formulated in this study. Additional aspects cover moral and religious values. This also becomes the ‘state of the art’ of this research which may not be found in the concept of elementary school readiness in other countries.
Atlikti šį tyrimą paskatino problemų, susijusių su Indonezijos vaikų brandumu pradinei mokyklai, egzistavimas. Preliminarūs tyrimai rodo, kad vaikų brandumo mokyklai lygis vis dar yra žemas. Tai rodo šie požymiai: pradinėse mokyklose didelis skaičius mokinių, kurie paliekami kartoti ugdymo programos po pirmos klasės, žemi vaikų socialinių įgūdžių ir savikontrolės rodikliai, nepakankamas jų moralinių vertybių supratimas. Šio tyrimo uždaviniai: 1) išnagrinėti, kaip vaikų brandumą pradinei mokyklai supranta mokytojai ir tėvai; 2) pateikti rodiklius ir požymius, kurie rodo vaikų pasirengimą pagrindinei mokyklai. Šiame tyrime dalyvavo 83 tiriamieji, iš kurių 43 buvo mokytojai ir 40 – tėvai iš dviejų Indonezijos provincijų: Džakartos ir Vakarų Javos. Tyrimo metodas – mokytojų ir tėvų grupių interviu. Tyrimo rezultatams gauti buvo taikoma tematinė analizė, paremta brandumo mokyklai grindžiamąja teorija. Siekdami užtikrinti tyrimo rezultatų pagrįstumą ir nuoseklumą, mokslininkai naudojo kokybiniams tyrimams skirtą „N Vivo 10 for Windows“ kompiuterinę programą. Straipsnyje atskleisti tyrimo rezultatai: vaikų brandumas pradinei mokyklai yra tapatinamas su jų akademiniu brandumu; papildomi vaikų brandumo pradinei mokyklai aspektai Indonezijoje susiję su moralinėmis ir religinėmis vertybėmis. Šios išvados pagrindžia straipsnio reikšmingumą, kadangi jos gali būti nebūdingos kitų šalių vaikų mokyklinės brandos sąvokai.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.6
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62309
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

72
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

68
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.