Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62289
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Rauduvaitė, Asta;Wang, Linlin
Title: The analysis of content of bachelor study programme of music teacher training in Lithuania: attitude of foreign and Lithuanian students
Other Title: Lietuvos muzikos mokytojų rengimo bakalauro studijų programos turinio analizė: Lietuvos ir užsienio studentų požiūris
Date: 2018
Keywords: Music pedagogy;;Music teacher education;Teacher education curriculum;Attitude of foreign and Lithuanian students;Muzikos pedagogika;Muzikos mokytojų rengimas;Studijų programa;Lietuvių ir užsienio studentų požiūris
Abstract: Teacher training institutions play a significant role in preparing future music teachers. Lithuanian University of Educational Sciences (now Vytautas Magnus University, Academy of Education) as an institution that educates professional teachers and implements the study programmes of music teacher education. The aim of the research is to reveal the results of the analysis of the content of music teacher education programme highlighting the attitude of foreign and Lithuanian students. The research shows that most study subjects are thought to be very important by future music teachers, especially music knowledge and pedagogical studies. During the Bachelor studies, the majority of students (Chinese and Lithuanian) have gained the abilities at the professional level.
Tyrimu atskleidžiamas Lietuvos edukologijos universiteto (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) bakalauro studijų programos „Muzikos pedagogika“ turinys užsienio ir Lietuvos studentų požiūriu. Lietuvos ir užsienio (kinų) būsimi muzikos mokytojai siekia įgyti gebėjimų organizuoti ir vertinti profesinę veiklą, dirbti komandoje, bendradarbiauti, taikyti įvairius metodus pamokose, nustatyti mokinių muzikinių gebėjimų lygį ir numatyti jų ugdymo strategiją, ieškoti informacijos apie muzikinio ugdymo aktualijas ir visa tai vertinti meniniu ir etiniu požiūriu, suvokti Europos muzikinę kultūrą ir kt. Būsimi mokytojai nurodė dalykus, kurie galėtų jiems padėti tobulinti minėtus gebėjimus. Nurodyti dalykai iš esmės apima didžiąją dalį bakalauro studijų programos. Be to, dauguma studentų mano, kad muzikos mokytojų rengimo studijų programa yra svarbi arba labai svarbi jų profesinio pasirinkimo kelyje. Daugelis būsimų muzikos mokytojų nurodo profesinių gebėjimų pritaikymo praktinėje veikloje svarbą, t. y. svarbą efektyviai planuoti ir valdyti muzikinio ugdymo procesą. Rezultatai parodė, kad studentai iš Kinijos daugiausia dėmesio skiria muzikos atlikimo dalykams. Apibendrinant galima pastebėti, kad programoje siūlomi studijų dalykai atitinka būsimų muzikos mokytojų poreikius bei lūkesčius ir gali tapti jiems tvirtu teoriniu ir praktiniu pagrindu dirbant su mokiniais.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62289
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

82
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

74
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.