Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62265
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lisauskienė, Dovilė
Title: Įtraukusis ugdymas nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštosios mokyklos. Tęstinumo poreikis
Other Title: Inclusive education from pre-school education to higher education: the need for continuity
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2018, T. 132, nr. 4
Extent: p. 241-253
Date: 2018
Keywords: Įtraukusis ugdymas;Paulo Freire švietimo koncepcija;Atskirties problemų turintis žmogus;Aukštasis mokslas;Inclusive education;Theory of Paul Freire;Higher education;Excluded person
Abstract: Straipsnyje analizuojamas atskirties problemų turinčių žmonių įtraukimas į aukštąjį mokslą, pabrėžiamas įtraukiojo ugdymo tęstinumas nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo. Įtraukusis ugdymas aptariamas Paulo Freire švietimo koncepcijos kontekste, akcentuojant aukštojo mokslo galią įtraukti sunkumų patiriančius žmones į ugdymo procesą. P. Freire teigimu, švietimas niekada nėra neutralus – jis besimokančius žmones arba prijaukina it naminius gyvūnėlius, arba išlaisvina ir paskatina kurti savo gyvenimą ir socialinę realybę. P. Freire siekė, kad socialiai pažeidžiami asmenys nebūtų pasyvūs, o suvoktų socialinę aplinką ir patys galėtų ją keisti. Įtraukusis ugdymas šiame kontekste suvokiamas kaip sunkumų patiriančių žmonių galios įrankis valdyti savo gyvenimą. Tad įtraukiojo ugdymo tęstinumo nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo užtikrinimas turi teigiamos įtakos žmonių gyvenimui. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad sėkmingai įtraukiojo ugdymo plėtotei būtina prieinamumo (accessibility) sąlyga. Realizuojant įtraukiojo ugdymo koncepciją, būtina kurti įtraukiojo ugdymo kultūrą: jos pagrindu laikomas vertybinis aspektas ir teigiamas pedagogų, pagalbos specialistų, bendruomenės narių požiūris
The aim of the paper is to find out the state of continuity of inclusive education from schools to higher education institutions considering persons who are excluded. Inclusive education is discussed in the context of Paul Freire’s transformational education concept in order to emphasize the power of inclusion of higher education. According to Freire, education is never neutral; it either domesticates learners like pets or frees them up to construct their lives and social reality. Paulo Freire’s aim wasfor socially vulnerable persons not to be passive but to perceive their social environment and be able to change it themselves. In this context, inclusive education is understood as a power tool for persons who experience difficulty in managing their own lives. Thus, continuity of inclusive education from pre-school education to higher education has a positive impact on the person’s future life. The analysis of scientific literature focused on the contexts where accessibility is a prerequisite for the successful development of inclusive education. In realizing the concept of inclusive education, it is necessary to develop a culture of inclusive education: the values and the positive attitudes of educators, helping specialists, community members is considered to be a basis. This paper consists of three parts. After introduction, Part One presents the concept of inclusive higher education, based on the concept of transformational education by Paul Freire, and reveals its relationship with accessibility of higher education. Part Two highlights the problems and opportunities for inclusion of marginalized groups into higher education emphasizing the continuity of inclusive education. Part Three, based on the successful experiences of Ireland and Israel, examines whether the Inclusive Education Concept by Freire is realized
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62265/1/ISSN2029-0551_2018_T_132_N_4.PG_241-253.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62265
https://doi.org/10.15823/p.2018.132.15
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

216
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

428
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.