Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/622
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kriščiūnaitė, Tija
Title: Paauglių identiteto formavimosi ir santykių su tėvais sąsajos. Sisteminė literatūros apžvalga
Other Title: Interrelations of adolescent‘s identity formation and relationships with parents. A systematic review
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2014, [Vol.] 15, p. 9-32
Date: 2014
Keywords: Identitetas;Paauglystė;Santykiai šeimoje;Identity;Adolescents;Family relationships
Abstract: Problema. Asmenybės siekimas save apibrėžti ir atsakyti į klausimą, kas aš esu, yra natūralus žmogaus poreikis, kuris vykstant biopsichosocialiniams pokyčiams paauglystėje tampa itin reikšmingas. Pasak Eriksono (1968), svarbiausias raidos uždavinys paauglystėje yra teigiamai išspręsti vaidmenų sumišimo krizę. Tyrimuose dažnai akcentuojama, kad stabilus, tvirtas identiteto jausmas siejamas su geresniais paauglio psichikos sveikatos rodikliais. Santykiai su tėvais taip pat susiję su geresne paauglio emocine ir psichologine savijauta, tačiau mokslinėje literatūroje tyrimų, nagrinėjančių paauglio identiteto formavimosi ir santykių su tėvais ryšius, yra labai mažai. Gauti šios srities rezultatai prieštaringi ir menkai paaiškinantys identiteto formavimosi ir santykių šeimoje mechanizmus, taigi nėra aišku, kaip santykiai su tėvais susiję su paauglių identiteto formavimusi. Tyrimo tikslas yra analizuoti ir apibendrinti šeimos santykių aspektus, darančius įtaką paauglių raidai, ir paauglių identiteto formavimosi sąsajas, apibendrinti gautus rezultatus ir aptarti veiksnius, galinčius paveikti šiuos ryšius. Metodika. Sisteminė literatūros apžvalga. Rezultatai. Sisteminės literatūros analizė atskleidė, kad paauglių identiteto formavimuisi didžiausią įtaką daro šeimos santykių klimatas ir tėvų elgesys su paaugliu, analizuojamas per auklėjimo stilių koncepciją. Tačiau prieštaringi tyrimai rodo, kad paauglių identiteto formavimosi ir santykių su tėvais sąsajos nėra iki galo aiškios ir čia reikia naujų empirinių tyrimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į tarpinių kintamųjų, galinčių veikti šiuos ryšius, buvimą.
Background. It is very important to define the Self for every person. Answering the question “who I am?” is a natural need of human beings. In adolescence due to biopsychosocial changes this question becomes even more important. According to Erikson (1968), the most important task of adolescence is to resolve identity versus role confusion crisis. Researches highlight that stable, coherent identity is related with better adolescent‘s mental health indicators. Relationships with parents is also linked with better emotional and psychological well-being of adolescents. However, there is a lack of researches that investigates interrelationships between adolescent‘s identity formation and relationships with parents and there are many condradictions in researches on this area. The aim of this study was to analyse and summary aspects of family relationships and adolescent‘s identity formation. It was also seeked to evaluate results of this review and question the factors which may influence these interrelations. Methods. A systematic literature review. Results and conclusions. Results of systematic literature review revealed that adolescents identity formation is influenced by family climate and parenting styles. Many contradictions were found between analized studies. It means, that links between adolescents identity formation and relationships with parents are not clear completely. New empirical researches are needed in this area. The mediators which could influenced interrelationships between adolescent‘s identity formation and relationships with parents are needed to be found and investigated. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/622
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.15.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/622
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2014, [vol.] 15

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.