Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62193
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ražauskaitė-Pilipavičienė, Kristina;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Gender differences in dyadic dominance during interpersonal interaction: the comparison of friends’ dyads and romantic couples
Other Title: Lyčių dominavimo skirtumai tarpasmeninės sąveikos metu: draugų diadų ir romantinių porų palyginimas
Is part of: Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris = International journal of psychology: a biopsychosocial approach. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, Nr. 22
Extent: p. 95-111
Date: 2018
Keywords: Dominavimas;Romantinės poros;Tos pačios lyties asmenų draugystės;Tarpasmeninė sąveika;Dyad;Dominance;Romantic couple;Same-sex friends;Interpersonal interaction Diados
Abstract: Dominavimas gali pasireikšti bet kokiuose diadiniuose santykiuose, apimant romantinius santykius, draugystes ar darbinį kontekstą. Ir, nors tyrimai patvirtina, kad vyrai yra linkę labiau dominuoti nei moterys ne vien romantiniuose, bet ir draugiškuose santykiuose, dalis mokslininkų abejoja ir laiko tokį skirtumą lyčių stereotipų pavyzdžiu. Taigi, reikia daugiau informacijos apie lyčių dominavimo skirtumus skirtingose diadose (draugų ir romantinių partnerių) tarpasmeninės sąveikos metu. Tyrimo tikslas – įvertinti vyrų ir moterų dominavimo skirtumus tarpasmeninės sąveikos metu, atsižvelgiant į diados tipą (tos pačios lyties draugų pora ar heteroseksualių romantinių partnerių pora). Tyrimo dalyviai. Tyrime dalyvavo 36 diados, iš kurių 12 buvo vyrų draugų poros, 12 moterų draugių poros ir 12 heteroseksualių romantinių porų. Dalyvių amžius buvo pasiskirstęs nuo 18 iki 31 metų (amžiaus vidurkis – 22 metai, SN = 2,23). Tyrimo metodai. Tyrimą sudarė du etapai. Pirmojo etapo metu tyrimo dalyviai atsakė į kelis klausimus, susijusius su jais asmeniškai bei jų santykiais ir buvo pakviesti sudalyvauti eksperimente. Visi dalyviai buvo informuoti apie eksperimento sąlygas (kad jų elgesys bus filmuojamas) ir galėjo išreikšti savo sutikimą dalyvauti tyrime raštu. Antrasis tyrimo etapas – kvazi eksperimentas, kurio metu visos diados žaidė stalo žaidimą „Jenga“ maždaug 20 minučių. Rezultatai, išvada. Gauta, kad moterys yra labiau linkusios dominuoti nei vyrai tarpasmeninės sąveikos metu tiek bendrai (neatsižvelgiant į diados tipą), tiek ir romantinėse porose. Dominavimo skirtumų nebuvo rasta lyginant draugių moterų ir draugų vyrų poras. Tačiau daugiau dominavimo požymių buvo rasta heteroseksualiose romantinėse porose lyginant tiek su vyrų draugų, tiek ir su moterų draugių poromis
Dominance can be found in every dyadic relationship including romantic couples, friendships or business partnership. Even though research confirms that men tend to have more power than woman not only in romantic relationships, but also in friendships. However, some scholars doubt that men’s dominance and women’s submissiveness are just an established stereotype. Thus, more information about gender differences in power distribution in different types of dyads (friends and romantic) during interpersonal interaction is needed. Aim.The aim of this study was to assess the differences in male and female dominance during the interpersonal interaction considering the types of dyads (same-sex friendships or heterosexual romantic partners). Participants. 36 dyads participated in this study, which consisted of male friends’ dyads (N = 12), female friends’ dyads (N = 12), and heterosexual romantic couples (N = 12). The participants aged between 18 and 31 years old with a mean age of 22 years old (SD = 2.23). Method. The study consisted of two stages. In the first stage, the participants were asked some questions about themselves and their relationship, and were invited to participate in the experiment. All of the participants were informed about the terms of experiment (usage of video record) and were able to express their willingness to participate in this study in written form. The second stage of the research was a quasi-experiment. During this stage participants, i.e. friends and romantic partners’ dyads, played the game “Jenga” for about 20 minutes. Results, conclusion. It was found that women tend to dominate more than men during the interpersonal interaction in general and in romantic couples. No differences in dominance were found comparing female friends’ and male friends’ dyads. However, more dominance was found in heterosexual romantic couples comparing to the male and female friends’ dyads
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/62193/1/ISSN2345-024X_2018_V_22.PG_95-111.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62193
https://doi.org/10.7220/2345-024X.22.5
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2018, [vol.] 22
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

162
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

214
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.