Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/621
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kālis, Emīls;Roķe, Līga
Title: Is there a link between creativity and school grades? : research with 9th grade students
Ar yra ryšys tarp kūrybiškumo ir pažymių mokykloje? 9 klasės mokinių tyrimas
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2015, [Vol.] 16, p. 7-22
Date: 2015
Keywords: Creativity;School grades;School subjects;Gender differences;Pažymiai;Mokomieji dalykai;Lyčių skirtumai;Kūrybiškumas
Abstract: Background and Purpose. The present study aimed to explore the relationship between creativity and school grades. Material and Methods. Creativity was meas- ured by the Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP) (Urban Jellen, 2010). The participants (sample) consisted of 180 ninth grade students (104 females) with mean age of 15.1 years.Results. Both boys and girls with higher creative potential score in TCT-DP showed higher average school grade. The tendency was depicted that school grades in the subjects of natural sciences (except in geography) and arts relate most closely to creativity. Although no significant gender differences were found in any of the subjects, boys tended to show higher correlations. The general trend in the relationship between separate TCT-DP criteria and school grades is that the ability to draw a picture with strong expressive power, to make additions to the used elements, to compose a theme or gestalt of the given elements and to break away from two- dimensionality is significantly related to the average school grade independently of the gender.Conclusion. The results give grounds for further exploration of students’ creativity in relation to the academic performance assessed by teachers. 
Darbo problema ir tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti ryšį tarp kūrybiškumo ir pažymių mokykloje. Metodai. Kūrybiškumas vertintas naudojant Kūrybinio mąstymo piešimo testą (Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT-DP)) (Urban Jellen, 2010). Tyrimo imtį sudarė 180 devintos klasės mokinių (104 mergaitės), kurių amžiaus vidurkis – 15,1 metų. Rezultatai. Tiek berniukų, tiek mergaičių, gavusių aukštesnius TCT-DP testo kūrybinio potencialo balus, pažymių vidurkiai mokykloje buvo aukštesni. Stebėta tendencija, jog pažymiai už gamtos mokslų (išskyrus geografiją) ir menų dalykus buvo stipriausiai susiję su kūrybiškumu. Nors statistiškai reikšmingas skirtumas tarp lyčių, lyginant mokykloje dėstomus dalykus, nestebėtas, tačiau berniukų grupėje koreliacijos buvo žymesnės. Nagrinėjant priklausomybę tarp atskirų TCT-DP kriterijų ir pažymių mokykloje, stebėta bendra tendencija, jog gebėjimas nupiešti ekspresyvų piešinį, papildyti duotus elementus, sukomponuoti temą ar geštaltą iš duotų elementų ar peržengti dvidimensiškumą yra statistiškai reikšmingai susiję su pažymių vidurkiu mokykloje nepriklausomai nuo lyties. Išvados. Gauti rezultatai suformuoja pagrindą tolimesniems tyrimams, nagrinėjantiems ryšį tarp mokinių kūrybiškumo ir akademinių rezultatų. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/621
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.16.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/621
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2015, [vol.] 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

147
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.