Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61988
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mitrulevičius, Gintaras;Trimakas, Ramūnas
Title: „Tamista esi nerealus žmogus“: keletas štrichu kairiojo inteligento ir istoriko Stasio Matulaicio portretui
Other Title: “You are unrealistic man”: some new personal traits for the characteristic portrait of leftist intellectual and historian Stasys Matulaitis
Is part of: Istorija, 2016, t. 103, nr. 3, p. 51-106
Date: 2016
Keywords: Stasio Matulaicio biografija;Sovietine istoriografija;Istoriko santykis su totalitariniu režimu;Ideologijos ir cenzuros poveikis istorijos mokslui;Konfliktas Istorijos institute 1950 m.;Biography of Stasys Matulaitis;Soviet historiography;Historian’s relationship with the totalitarian regime;Effect of ideology and censorship on the studies in history;Conflict in the Institute of History in 1950
Abstract: Straipsnyje pristatomi pagrindiniai istoriko Stasio Matulaičio biografijos ir mokslinės veiklos faktai, ypatingą dėmesį skiriant paskutiniams jo gyvenimo metams. 1950 m. lapkričio 10 d. S. Matulaičio viešas pasisakymas Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos institute prieš instituto vadovą Juozą Žiugždą kaip istorijos klastotoją yra vienas iš mėginimu pasipriešinti totalitarinės sistemos vykdytai istorines atminties kontroles ir indoktrinacijos politikai pavyzdžiu. Pats ilgus metus įsitikinęs savo veiklos teisingumu bolševikas ir sovietinės sistemos šalininkas S. Matulaitis kritiškai apmąstė ankstesnę savo poziciją ir tapo nesutaikomu sovietinio režimo priešininku. S. Matulaičio gyvenimiškos metamorfozės atspindi dramatiškas epochos permainas. Šiame straipsnyje S. Matulaičio pažiūrų evoliucija įvertinama įvairių kitų savo laiku bolševizmu susižavėjusių kairiųjų inteligentų ar tiesiog SSRS simpatizavusių kairiųjų intelektualų požiūriu į sovietinį režimą evoliucijos ir nusivylimo sovietine santvarka kontekste. Prie straipsnio pridedami 4 priedai: 1) LTSR valstybinio istorijos ir revoliucijos muziejaus darbuotojų dokumentas apie 1957 01 21 surastus S. Matulaičio rašalu rašytus antikomunistinio turinio rankraščius (atsišaukimą „Piliečiai“ ir dienoraštį); 2) 1950 11 17 – 1950 12 17 rašalu rašyto S. Matulaičio dienoraščio spausdinimo mašinėle spausdintas nuorašas; 3) S. Matulaičio rašalu rašyto atsišaukimo „Piliečiai“ spausdintas nuorašas; 4) S. Matulaičio anoniminis laiškas „Tiesos“ redakcijai su prierašu „įduoti R. Šarmaičiui“ (rankraštinis originalas ir šio straipsnio autorių surinktas spausdintinis tekstas). Pirmi trys priedai iki šiol visos apimties nebuvo publikuoti.
The article presents the main facts from the biography and scientific activity of historian Stasys Matulaitis with a special focus on the final years of his life. Matulaitis’ public speech delivered on 10 November 1950 in the Institute of History of the Academy of Sciences of the Lithuanian Soviet Socialist Republic which was targeted against the head of the institute Juozas Žiugžda as a falsifier of history is one of the examples of attempted resistance to the policy of control and indoctrination of historical memory undertaken by the totalitarian system. A former long-year Bolshevik and advocate of the Soviet system convinced in the rightness of his activities, Matulaitis took a critical approach towards his earlier position and became an unpersuadable opponent of the Soviet regime. The metamorphoses of Matulaitis’ life reflect the dramatic changes of the epoch. The present article evaluates the evolution of Matulaitis’ attitudes in the context of the attitudes of various other leftist intellectuals who admired Bolshevism for a certain period of time in their lives or leftist intellectuals who were simply sympathizing with the USSR towards Soviet regime and their disappointment with it. The article comes with some previously fully unpublished Matulaitis’ texts of anti-Soviet content: the act of finding of antiSoviet texts (Matulaitis’ proclamation Citizens and Diary), written by the employees of the State Museum of History and Revolution of Lithuanian Soviet Socialist Republic, Matulaitis’ Diary written at the end of 1950 and a proclamation Citizens as well as his anonymous letter to the editorial office of the newspaper Tiesa.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2015.24
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61988
Appears in Collections:Istorija 2016, t. 103, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.