Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61982
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ivaškienė, Vida;Levulienė, Gytė;Markevičius, Vytautas
Title: Fiziškai aktyvių devintokų požiūrio į kūno kultūros pamokas ypatumai lyties aspektu
Other Title: Attitudes of physically active 15-16-year-old schoolchildren towards physical education lessons with respect to gender
Is part of: Sporto mokslas, 2017, nr. 2, p. 23-27
Date: 2017
Keywords: Kūno kultūros pamokos;Devintokai (vaikinai, merginos);Physical education lessons;15–16-year-old schoolchildren (boys, girls)
Abstract: Nuolat kintančioje visuomenėje žinios apie ugdytinių požiūrį į kūno kultūros pamokas gali padėti efektyviau spręsti fizinio ugdymo problemas mokykloje bei tinkamai organizuoti fizinį aktyvumą laisvalaikiu. Hipotezė: fiziškai aktyvių devintokų požiūris į kūno kultūros pamokas skiriasi lyties aspektu: vaikinų požiūris geresnis nei merginų. Tyrimo tikslas – ištirti fiziškai aktyvių devintokų požiūrio į kūno kultūros pamokas ypatumus lyties aspektu. Anketinė apklausa atlikta 2015 m. pavasarį Kauno bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose. Išanalizuoti 300 fiziškai aktyvių devintokų anketų duomenys (po 150 vaikinų ir merginų). Nustatyta, kad tiek vaikinams, tiek merginoms kūno kultūros pamokose labiausiai patinka (pasirinko teiginių „tikrai sutinku“ ir „sutinku“ atsakymų variantus) kūno kultūros mokytojas (tai nurodė 81,3 % vaikinų ir 84,0 % merginų), smagumo potyris dalyvaujant kūno kultūros pamokose (atitinkamai 85,3 ir 70,0 %) bei didelė fizinės veiklos įvairovė jose (atitinkamai 71,4 ir 62,6 %). Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp vaikinų ir merginų atsakymų (p < 0,05), kad kūno kultūros pamokos yra gera pertrauka tarp kitų mokymosi dalykų, kad kūno kultūros pamokose jiems smagu, kad jose galima pasižymėti , yra didelė fizinės veiklos įvairovė. Analizuojant vaikinų ir merginų atsakymus į klausimą, kas nepatinka per kūno kultūros pamokas, nustatyta, kad tiek vaikinams, tiek merginoms labiausiai nepatinka, kad reikia persirengti (atsakymų variantus „tikrai sutinku“ ir „sutinku“ pasirinko 55,4 % vaikinų ir 37,3 % merginų), nėra sąlygų nusiprausti (atitinkamai 44,0 ir 51,3 %). Tyrimas atskleidė, kad fiziškai aktyvių devintokų požiūris į kūno kultūros pamokas yra palankus, vaikinų kiek geresnis nei merginų: vaikinams labiau nei merginoms (p < 0,05) kūno kultūros pamokose patinka tai, kad jos teikia galimybę turėti pertrauką tarp kitų mokymosi dalykų, kad jose smagu bei galima pasižymėti, yra didelė fizinės veiklos įvairovė.
As our society is subject to changes, knowledge about the learners’ attitudes towards physical education lessons may help to address the problems of physical education at school and arrange leisure activities more effectively. The research hypothesis: the attitudes of physically active 15–16-year-old schoolchildren towards physical education lessons will differ with respect to gender: the male schoolchildren approach will be more positive than female schoolchildren’s approach. Research aim was to investigate the attitudes of physically active 15–16-year-old schoolchildren towards physical education lessons with respect to gender. The survey was conducted at Kaunas secondary schools in spring, 2015. Questionnaire data of 300 physically active 15–16-year-old students (50 boys and girls) were analyzed. It was determined that both boys and girls appreciated the characteristics of physical education teacher during physical education lessons: answer options “strongly agree” and “agree” were noted by 81.3% of boys and 84.0% of girls. Schoolchildren also enjoyed their participation in physical education lessons (85.3 and 70.0%, respectively) and variety of activities during physical education lessons (71.4% and 62.6%, respectively). The statistically significant difference was identified between answers of boys and girls (p < 0.05) that physical education lessons appeared to be a good break while learning other subjects, were enjoyable and motivating to achieve results as well as included the variety of physical activities. The analysis of answers of both genders to the question what they do not like during physical education lessons demonstrated that both boys and girls did not like that they had to change their clothes (answer options “strongly agree” and “agree” noted by 55.4% of boys and 37.3% of girls) and that there were no conditions to have a shower after physical education lessons (44.0% and 51.3%, respectively). The research revealed that the attitudes of physically active 15–16-year-old schoolchildren towards physical education lessons were favorable, boys’ attitude was found to be more positive than that of girls’: they appreciated that physical education lessons was like a break while learning other subjects, they enjoyed activity and an opportunity to express themselves as well as they liked the variety of activities during physical education lessons more than girls (p < 0.05).
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.15
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61982
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2017, Nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

90
checked on May 31, 2020

Download(s)

200
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.