Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61865
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Abramavičius, Paulius;Šimkus, Audrius
Title: Antreprenerišku požiūriu grįstos vidinės organizacijos kultūros pasireiškimo ir tobulinimo galimybių nustatymas kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose: Kauno miesto atvejis
Other Title: Setting of display and improvement possibilities for the inner organisational culture based on the entrepreneurial approach in the fitness and wellness clubs: the case of Kaunas city
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, nr. 3
Extent: p. 3-10
Date: 2017
Keywords: Antrepreneriška organizacija;Antrepreneriškas požiūris;Inovacijos;Sveikatingumo klubų vadyba;Vidinė organizacijos kultūra;Entrepreneurial organization;Entrepreneurial approach;Innovation;Health clubs management;Internal organizational culture
Abstract: Didėjant kūno rengybos ir sveikatingumo klubų skaičiui Kauno mieste bei augant konkurencijai iškyla antrepreneriško požiūrio ir inovacijų poreikis norint išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių. Dėl šių priežasčių verta giliau pažvelgti į Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų vidinę kultūrą bei jos tobulinimo galimybes. Šio tyrimo tikslas – nustatyti antreprenerišku požiūriu grįstos organizacijos vidinės kultūros pasireiškimą ir jos tobulinimo galimybes, siekiant pagerinti inovacijų atsiradimui reikalingą aplinką bei rekomenduoti kūno rengybos ir sveikatingumo klubų veiklos tobulinimo galimybes. Tyrimo objektu tapo vidinė organizacijos kultūra ir jos tobulinimo galimybės Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose bei kūno rengybos ir sveikatingumo klubų veiklos tobulinimo rekomendacijos. Taikyti mokslinės literatūros analizės, kiekybinio tyrimo, anketinės apklausos tyrimo metodui. Elektroninės apklausos būdu buvo apklausti dešimties Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų darbuotojai – iš viso 82 respondentai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kauno miesto kūno rengybos ir sveikatingumo klubų vidinė kultūra turi galimybių plėtoti antreprenerišku požiūriu grindžiamą veiklą. Tiriant antrepreneriškumo veiksnių ir rinkos naujovių koreliaciją, nustatytas reikšmingas ryšys. Susisteminus tyrimo rezultatus galima daryti išvadą, kad antreprenerišku požiūriu grįsta organizacija nuolatos stebi verslo aplinką, ieško naujų galimybių ir siekia jas įgyvendinti.[...]
Increasing number of fitness and health clubs in Kaunas city and increasing competition requires entrepreneurial attitudes and innovation in order to be competitive in the market. For these reasons, it is worth looking deeper into the internal culture and its development opportunities of fitness and health clubs in the city of Kaunas. The aim of this research is to set the display and improvement possibilities for the inner organizational culture based on the entrepreneurial approach, trying to improve the environment for innovative appearance. The objective of the research is the inner organizational culture and its improvement possibilities of fitness and health clubs in the city of Kaunas. For this research, analysis of scientific literature and the quantitative research method was selected, as well as a questionnaire survey. Respondents were employees from 10 fitness and health clubs of Kaunas city and they were surveyed by using an online questionnaire, in total 82 surveyed respondents. The results of this research revealed that there is space for entrepreneurial approach improvement possibilities within the inner culture of fitness and health clubs in the city of Kaunas. A significant correlation has been found between factors that characterize entrepreneurship and introduction of innovation in the market. The Cronbach’s alpha coefficient was used to assess the internal consistency of the questionnaire. After calculating, the value of the Cronbach alpha coefficient was 0.939, that corresponds to the value of a well-formed questionnaire. After analysing the results of this research, it can be concluded that an organization which is based on an entrepreneurial approach constantly monitors the business environment, looks for new opportunities and seeks to implement them. It also encourages employees to learn, develop their creativity, initiative, ability to lead and innovate. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61865/1/ISSN2424-3949_2017_N_3.PG_3-10.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61865
http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.22
Affiliation(s): Kauno kolegija
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2017, Nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.