Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61857
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Tatjana, Čečet;Sutuginienė, Julija
Title: Методическая компетенция будущих учителей РКИ и её оценивание при помощи тестовых методик
Other Title: Methodical competence of future teachers of Russian as a foreign language and its estimation with the help of testing Methods
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, t.16, nr. 3, p. 124-137
Date: 2014
Keywords: Kompetencija;Kompetentingumas;Metodinė kompetencija;Žinios;Gebėjimai;Įgūdžiai;Užsienio kalba;Rusų kalba kaip užsienio kalba;Testavimas;Kontrolė;Competence;Methodical competence;Knowledge;Skills;Habits;Foreign language;Russian as a foreign Language;Testing;Control
Abstract: Straipsnis skirtas metodinei kompetencijai, jos struktūrai, turiniui ir kontrolei rengiant rusų kalbos kaip užsienio kalbos specialybės bakalaurus. Autoriai pagrindžia būtinybę atlikti absolventų metodinės kompetencijos baigiamąją patikrą taikant testavimo metodikas, nes taip baigiamasis įvertinimas būtų gerokai objektyvesnis. Kartu absolventų žinias siūloma tikrinti taikant uždaro tipo testus, o jų gebėjimus sąmoningai ir kūrybiškai taikyti užsienio kalbos dėstymo metodikos žinias praktikoje – su atviro tipo testais.
This article is devoted to the methodical competence, its structure, content and control in the process of bachelors’ preparation for the speciality Russian as a Foreign language. The authors state the necessity of the final control of methodical competence of graduating students with the help of testing methods, which make the final mark more correct. The knowledge of graduating students is supposed to be checked with the help of the multiple-choice tests. Their skills in creative using the knowledge of methods of teaching foreign language in practice is checked with the help of the open-ended tests.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.018
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61857
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

415
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.