Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61853
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gulbinskienė, Dalia;Lasauskienė, Rūta
Title: Intercultural communicative competence (ICC) of EFL students at university level
Other Title: Užsienio kalbų studentų tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, t.16, nr. 3, p. 150-159
Date: 2014
Keywords: Kultūra;Tapkultūrinės komunikacijos kompetencijos (ICC);EFL;Kultūrinis šokas;Culture;Intercultural communicative competence (ICC);Culture shock
Abstract: Foreign language learning is comprised of grammatical competence, communicative competence, language proficiency and cultural competence. Cultural competence is the knowledge of the conventions, customs, beliefs, and systems of meaning of another country. Language and culture are inseparable. Culture is the foundation of communication. Language itself makes no sense and has no meaning outside the cultural setting in which it is spoken. In the EFL teaching, great attention should be paid to teaching culture of the target language as well as to teaching linguistic knowledge so that learners intercultural communicative competence (ICC) can be enhanced. Foreign language teachers should be culture teachers. As learners learn about language, they learn about culture and as they learn to use a new language, they learn to communicate with other individuals from a new culture. The problem is that the mastery of vocabulary and structures does not necessarily ensure a person’s communicative competence. The appearance of disharmony, misunderstandings and even conflicts in communication is largely due to a lack of ICC. The ability to communicate successfully with native speakers depends not only on language skills but also on comprehension of cultural habits and expectations. In the century of the global communication, the goal of EFL teaching has to be changed and a shift should be made to the cultivation of ICC. The main aim of the paper is to reveal whether EFL students at Mykolas Romeris University and Lithuanian University of Educational Sciences hold intercultural communicative competence.
Užsienio kalbos mokymasis susideda iš gramatinės kompetencijos, komunikacinės kompetencijos, kalbos mokėjimo ir kultūrinės kompetencijos. Kultūrinė kompetencija yra žinios apimančios kitos šalies normas, papročius, įsitikinimus ir reikšmių sistemas. Kalba ir kultūra yra neatskiriamos. Kultūra yra komunikacijos pagrindas. Pati kalba praranda prasmę atsiribojus nuo kultūrinės aplinkos kurioje yra ja kalbama. Kuomet anglų kalba yra mokoma kaip užsienio kalba, turėtų būti skiriamas didelis dėmesys ne tik lingvistinėms žinioms, bet ir mokomosios kalbos šalies kultūrai, nes tuo būdu yra vystoma besimokančiųjų tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija. Užsienio kalbų mokytojai turėtų būti ir kultūros mokytojais. Tuo pat metu, kai mokomasi kalbos, besimokantieji sužino ir apie kultūrą, ir tuo pačiu jie mokosi bendrauti su asmenimis iš naujos kultūros. Problema yra tai, kad žodyno ir kalbos struktūrų išmanymas nebūtinai užtikrina asmens komunikacinę kompetenciją. Bendravimo disharmonijos, nesusipratimų ar netgi konfliktų atsiradimas dažnai įvyksta dėl tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos trūkumo. Sugebėjimas sėkmingai bendrauti su gimtakalbiais priklauso ne tik nuo kalbinių įgūdžių, bet ir nuo kultūrinių įpročių ir lūkesčių. Pasaulinės komunikacijos amžiuje anglų kalbos kaip užsienio kalbos mokymas turėtų būti kreipiamas tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos ugdymo linkme. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra atskleisti ar Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos Edukologijos universiteto užsienio kalbų studentai yra išsiugdę tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.020
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61853
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

399
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.