Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61813
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jakubavičienė, Ingrida
Title: Lietuvos Prezidento asmens adjutanto tarnyba XX a. 3–4 dešimtmečiuose
Other Title: Service of personal adjutant to the President of Lithuania in the 1920s–1930s
Is part of: Istorija, 2017, t. 108, nr. 4, p. 40-66
Date: 2017
Keywords: Prezidento apsauga;Lietuvos kariuomenės karininkai;Antanas Smetona;Adjutantas;President’s security;Lithuanian military officers;Antanas Smetona;Adjutant service
Abstract: Straipsnyje analizuojama Lietuvos Prezidento asmens adjutanto tarnyba 1919–1940 m. Tyrime plačiau aptariamos šias pareigas ėjusių karininkų Prano Tamašausko, Aloyzo Valušio, Tado Šakmano, Vaclovo Šliogerio, Stepo Žukaičio, Jono Mikaliūno biografijos, tikslinama jų tarnybos chronologija. Greta analizuojamų Prezidento adjutantų tarnybinių funkcijų aprašomi ir dėl labai artimo kontakto užsimezgę asmeniniai santykiai su Prezidentu ir jo aplinka. Straipsnis paremtas dokumentais, istoriografija, adjutanto V. Šliogerio publikuotais atsiminimais ir kitais šaltiniais.
The article analyses the activities of six Lithuanian military officers who served as the adjutants to the President of the Republic of Lithuania in the 1920s–1930s. The article reveals short biographies of adjutants Pranas Tamašauskas, Aloyzas Valušis, Tadas Šakmanas, Vaclovas Šliogeris, Stepas Žukaitis and Jonas Mikaliūnas, their duties and the relationship with the President. The article is based on historical documents, historiography, published memoirs of adjutant Vaclovas Šliogeris and other materials.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.26
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61813
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 108, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.