Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/618
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Froiland, John Mark;Whitney, Noelle
Title: Parenting style, gender, beer drinking and drinking problems of college students
Other Title: Auklėjimo stilius, lytis, alaus vartojimas ir alkoholio vartojimo problemos studentų imtyje
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2015, [Vol.] 16, p. 93-109
Date: 2015
Keywords: Parenting style;Alcohol abuse;Young adulthood (18–29 years);Auklėjimo stilius;Probleminis alkoholio vartojimas;Jauno suaugusiojo amžius (18–29)
Abstract: Background and Purpose. Many college students and young adults in various parts of the world have difficulty with drinking too much alcohol and are at-risk for alcohol use disorders. A permissive parenting style and beer drinking are risk factors for alcohol abuse among late adolescents and young adults. Methods. This study examined the indirect relations between permissive parenting (measured with the Parental Authority Questionnaire, PAQ) and Alcohol Use Identification Test (AUDIT, 2nd edition) scores via beer drinking frequency (measured with the Student Alcohol Questionnaire, SAQ) among a sample of college students (ages 18 to 23) in the North-east region of the United States. In addition, the indirect relation between gender and AUDIT scores via beer drinking frequency were also examined through Structural Equation Modeling. Results. As predicted, students of permissive parents drank more beer and this was associated with more alcohol related problems. Likewise, young women drank significantly less beer than young men and this was associated with fewer alcohol dependence symptoms and healthier drinking habits. Conclusion. This study builds upon a number of studies that have found that beer drinking is potentially more problematic than wine drinking (and to some extent, liquor drinking) among young adults. Findings suggest that reducing beer drinking frequency, especially among boys, may be an intermediate target for future parenting intervention studies that aim to prevent alcohol use disorders. 
Tyrimo pagrindimas ir tikslas. Studentai ir jauni suaugusieji daugelyje pasaulio šalių suvartoja per daug alkoholio ir turi padidintą riziką vystytis alkoholio vartojimo sutrikimams. Nuolaidus auklėjimo stilius ir alaus vartojimas yra piktnaudžiavimo alkoholiu vėlyvoje paauglystėje ir jauno suaugusiojo amžiuje rizikos veiksniai. Metodai. Šiame tyrime analizuojama netiesioginė sąsaja tarp nuolaidaus auklėjimo stiliaus, vertinto Tėvų autoriteto klausimynu (the Parental Authority Questionnaire, PAQ) ir probleminio alkoholio vartojimo, vertinto Alkoholio vartojimo atpažinimo testu (AUDIT, 2nd edition) remiantis alaus vartojimo dažniu, vertintu Studentų alkoholio klausimynu (Student Alcohol Questionnaire, SAQ), studentų imtyje (amžiaus intervalas 18–23) Jungtinių Amerikos Valstijų šiaurės rytų regionuose. Taip pat, pasitelkiant struktūrinį lygčių modeliavimą, analizuota netiesioginė sąsaja tarp lyties, AUDIT balų ir alaus vartojimo dažnio. Rezultatai. Kaip ir buvo tikėtasi, studentai, kurių tėvai pasižymėjo nuolaidžiu auklėjimo stiliumi, vartojo daugiau alaus ir tai buvo susiję su dažnesnėmis kitomis alkoholio priklausomybės sukeltomis problemomis. Jaunos moterys alaus vartojo reikšmingai mažiau nei jauni vyrai ir tai buvo susiję su mažiau alkoholio priklausomybės sukeltų simptomų ir sveikesniais alkoholio vartojimo įpročiais. Išvada. Šis tyrimas, kaip ir daugybė ankstesnių, nustatė, kad alaus suvartojimas jaunų suaugusiųjų tarpe yra sukeliantis daugiau problemų nei vyno (ar iki tam tikro laipsnio stipraus alkoholio) vartojimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad alaus vartojimo dažnio mažinimas, ypač vaikinų grupėje, gali būti tarpinis taikinys tėvams skirtose intervencijose, ypač nukreiptose į alkoholio vartojimo sutrikimų prevenciją. 
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/618
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.16.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/618
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2015, [vol.] 16

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

125
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

242
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.