Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61776
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Šetkus, Benediktas
Title: Valstybinės kalbos mokymas Lietuvos žydų gimnazijose ir progimnazijose 1919–1940 metais
Other Title: Teaching of official language in Jewish gymnasiums and progymnasiums in Lithuania, 1919–1940
Is part of: Istorija : mokslo darbai = History. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 108, nr. 4
Extent: p. 67-96
Date: 2017
Keywords: Žydai;Lietuvių kalba;Gimnazija;Progimnazija;Švietimo ministerija;Pamoka;Jews;Lithuanian;Gymnasium;Progymnasium;Ministry of Education;Lesson
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas valstybinės lietuvių kalbos mokymas žydų gimnazijose ir progimnazijose Lietuvoje 1919–1940 m. Analizuojami Švietimo ministerijos nutarimai, kuriais buvo siekiama, kad nelietuvių mokyklose mokiniai mokėtų valstybinę lietuvių kalbą. Taip pat įvardijami tuo metu galioję valstybinės kalbos reikalavimai dirbusiems mokytojams. Apžvelgiami Švietimo ministerijos įgaliotų asmenų atlikti mokinių žydų lietuvių kalbos mokėjimo patikrinimo rezultatai ir jų vertinimai. Jie rodo, jog daugeliu atvejų buvo išsakoma nuomonė, kad žydų tautybės mokiniai nepakankamai gerai moka valstybinę lietuvių kalbą. Nagrinėjama, kokiomis priemonėmis minėtose mokyklose buvo siekiama gerinti lietuvių kalbos mokymą per pamokas ir užklasinėje veikloje
The article sets out to investigate the teaching of the official Lithuanian language in Jewish gymnasiums and progymnasiums in Lithuania between 1919 and 1940. It analyses the decisions of the Ministry of Education establishing the requirement for the pupils in nonLithuanian schools to learn the official Lithuanian language. The article also specifies the requirements of the official language that were applied to teachers at that time. It reviews the results and evaluations of inspections focusing on the knowledge of the Lithuanian language of Jewish pupils which were carried out by the individuals authorised by the Ministry of Education. They reveal that the opinion was often expressed that Jewish pupils were not sufficiently fluent in the official Lithuanian language. It is analysed what measures were applied in the abovementioned schools to improve the teaching of Lithuanian during classes and after-school activities
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61776/1/ISSN2029-7181_2017_V_108.N_4.PG_67-96.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61776
http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.27
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 108, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

16
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

18
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.