Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61773
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vėželis, Tautvydas
Title: Technikos esmės sampratos problema Heideggerio filosofijoje
Other Title: The problem of concept of technique’s essence in Heidegger’s philosophy
Is part of: Žmogus ir žodis, 2014, t.16, nr. 4, p. 24-41
Date: 2014
Keywords: Heideggerio filosofija;Technika;Techne (technē);„Po-stata“ (Ge-stell);Ištekliai;Heidegger’s philosophy;Technics (technē);Ge-stell;Resources
Abstract: Straipsnyje siekiama atskleisti antikinės ir moderniosios technikos sampratos panašumus ir skirtumus. Moderniosios technikos analizė rodo, kad ši technika pasižymi svetima autentiškai kultūrai, gruobuoniška prigimtimi. Išryškėja esminis tradiciškai suprantamos technē (gamtoje glūdinčių galių skleidimo ir įkurdinimo vyksmas) ir moderniosios technikos skirtumas. Moderniosios technikos esmė, kuri įvardijama žodžiu „po stata“(Ge-stell), yra tokia: vietoj savaimingo esinių atsiskleidimo būties šviesoje, kai žmogus dalyvauja šiame atsiskleidimo procese tik kaip tarpininkas bei kūrėjas, vyksta grobuoniško-prievartinio pobūdžio atsiskleidimas, žmogui dalyvaujant kaip reikalaujančiai jėgai. Naudojantis moderniojo mokslo pajėgomis, kaskart vis labiau objektinama gamta šiais laikais tampa paprasčiausia išteklių talpykla. Modernioji technika ir jos inicijuotas globalaus išteklių kaupimo ir vertimo preke procesas neišvengiamai gilina krizės tendencijas ir stiprina susvetimėjimo procesą. Straipsnis atskleidžia potencialios disharmonijos, siejamos su globalios, autonomiškos technokratijos iškilimu, horizontą.
The provided analysis seeks to uncover the similarities and differences of concept of technology in ancient and modern times. Modern technical analysis in Heidegger’s philosophy reveals its predatory nature foreign to authentic culture. Here reveals a fundamental difference from the traditionally understood technē as the process of spreading and implementing powers of nature. In the essence of modern technology, which is identified as “enframing” (Ge-stell), instead of selfactualisation in the light of being, when a person is involved in the process of self-actualisation only as a mediator and creator, the predatory-forced self-actualisation is happening and the human is participating as exigible force. Heidegger emphasizes the total domination of scientific experimental science of nature and developed technologies. With the help of modern science, the nature that is every time commoditized ever more, transforms into a simple container of resources. Modern technology and its initiated process of global resourcing and commodification will inevitably deepen the crisis tendencies and reinforce the processes of alienation. In this way, the article revealed and illuminated the horizon of potential disharmony, associated with the emergence and domination of global, autonomous technocratic system.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2014.023
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61773
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2014, t. 16, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.