Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61757
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bučienė, Laimutė
Title: Dėl tiesioginio objekto raiškos neigiamuosiuose veiksmažodiniuose junginiuose
Other Title: On expression of the direct object in negative verb phrases
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Didaktinė lingvistika. , T. 17, nr. 1 (2015)
Extent: p. 4-16
Date: 2015
Keywords: Dabartinė kalbos vartosena;Kalbos norma;Sintaksė;Linksnių valdymas;Tiesioginis objektas;Kilmininkas;Galininkas;Neigiamasis veiksmažodis;Teigiamojo tranzityvinio veiksmažodžio bendratis;Contemporary language usage;Language norm;Syntax;Case government;Direct object;Genitive;Accusative;Negative verb;Infinitive of the positive transitive verb
Abstract: Kalbos kodifikacijai daug rūpesčių kelia žodžių sintaksinės potencijos (junglumo, valentingumo) nustatymas, žodžių formų parinkimas junginyje ar sakinyje. Dabartinėje vartosenoje ne visur stabilios objekto kilmininko ir su juo konkuruojančių konstrukcijų normos. Straipsnyje analizuojami tiesioginio objekto raiškos ypatumai (kilmininko ir galininko santykis) ir polinkiai dvigubo valdymo atveju, t. y. kai jį veikia neigiamasis veiksmažodis ir teigiamojo tranzityvinio veiksmažodžio bendratis. Iš sukauptų dabartinės vartosenos duomenų ir jų nagrinėjimo aiškėja, kad realiojoje vartosenoje tvirtai įsigalėjęs kilmininkas, jo vartojimas dažnesnis negu galininko (kiekybinis jų vartojimo santykis – 71 proc. : 29 proc.). Toks dabartinės vartosenos polinkis atitinka norminamųjų darbų nuostatas. Galininko vartosena yra išryškėjusi, kai: a) tranzityvinio veiksmažodžio bendraties objektu einantis žodis labiau nutolęs nuo neiginio; b) tranzityvinio veiksmažodžio bendratis ir valdomo objekto linksnis arba vieno objekto linksnis nėra savo įprastoje vietoje (prepozicinė padėtis neigiamojo veiksmažodžio atžvilgiu). Neiginio kilmininko ir galininko vartojimo dėsningumus, šių linksnių varijavimą vadinamojoje tarpinėje pozicijoje sąlygoja konkretūs veiksniai: atstumas tarp neigiamojo veiksmažodžio ir objekto linksnio, objektu einančio žodžio pozicija, gramatiniai ir semantiniai žodžių ryšiai, stilingumo reikalavimai
The determination of syntactic potency (valency) of words and the choice of word forms in a word phrase or a sentence cause a lot of troubles for language codification. The norms of the object genitive and competing constructions are not always stable in contemporary usage. The article analyses the peculiarities of expression of the direct object (genitive-accusative ratio) and the general tendencies in the case of double government, i.e. when it is affected by the negative verb and the infinitive of the positive transitive verb. The accumulated data of contemporary usage and their analysis make it clear that the genitive case is firmly established in the actual usage; it is more commonly used than the accusative case (their quantitative usage ratio is 71% : 29%). Such a tendency of contemporary usage corresponds to the principles established in the works on standardization. The usage of the accusative case manifests itself when: a) the word used as an object of the infinitive of a transitive verb is at a greater distance from negation; b) the infinitive of a transitive verb and the case of a governed object or the case of a single object is not in its usual position (preposition in respect of the negative verb). The patterns of usage of the negative genitive and accusative and the variation of these cases in the so called intermediate position are determined by specific factors: a distance between the negative verb and the object case, a position of the word used as an object, grammatical and semantic relations between words, stylistic requirements
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61757/1/ISSN1822-7805_2015_T_17_N_1.PG_4-16.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61757
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.1
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
marc.xml9.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.