Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61752
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Baranauskas, Marius;Stukas, Rimantas;Jablonskienė, Valerija;Abaravičius, Jonas Algis;Paškevičienė, Dalia;Tubelis, Linas;Švedas, Edmundas
Title: Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai
Other Title: The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania
Is part of: Sporto mokslas, 2019, nr. 1, p. 29-38
Date: 2019
Keywords: Sportininkai;Vanduo ir gėrimai;Didelis meistriškumas;Athletes;Water and beverages;High performance
Abstract: Sportininkų mityboje didelė reikšmė teikiama optimaliam skysčių vartojimui. Lietuvoje nėra paskelbta oficialių rekomendacijų, kiek per dieną sportininkams būtina suvartoti vandens ir kitų gėrimų. Nėra duomenų, kuriuos pasitelkus galima būtų įvertinti sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo įpročius. Mūsų tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų skysčių vartojimo ypatumus sportinės veiklos metu. Siekiant įvertinti vandens ir gėrimų vartojimo įpročius, buvo ištirti 247 Lietuvos didelio meistriškumo sportininkai. Tyrimui taikytas anketinės apklausos metodas. Sportininkų kūno masės matavimai atlikti pasitelkiant BIA tetrapoliarinį elektrodų metodą. Ūgio matavimai atlikti panaudojant elektronines svarstykles. Tyrimo duomenimis, 25 % Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų per dieną suvartoja nepakankamą vandens ir gėrimų kiekį. Pagal rekomendacijas tik kas trečias sportininkas kontroliuoja organizmo skysčių pusiausvyrą sportinės veiklos metu. Trečdalis dvikovos sportininkų vyrų (graikų-romėnų imtynininkų ir boksininkų) sportinės veiklos metu patiria vidutinio laipsnio organizmo dehidrataciją. Jėgą ir greitumą ugdantys sportininkai vyrai ilgesnėse nei 60 min. trukmės pratybose per retai geria specialius angliavandenių gėrimus. Įgyvendinant skysčių vartojimą skatinančias priemones daugiausia dėmesio turi būti sutelkta į sportininkes moteris, 14–18 metų amžiaus sportininkus, vidutinio laipsnio organizmo dehidrataciją per sporto pratybas patiriančius dvikovos sportininkus (graikų-romėnų imtynininkus, boksininkus); taip pat įskaitant sportininkus, kurie negeria specialių sportininkams skirtų angliavandenių gėrimų per ilgos trukmės (> 60 min.) jėgą ir greitumą ugdančias pratybas.
The optimal consumption of beverages is especially important in the diet of athletes. There are no official recommendations in Lithuania on how much water and other beverages should be consumed by athletes during the day and at workouts. There is no data available to assess the habits of drinking water and beverages consumption by high performance athletes. The purpose of our research is to determine and evaluate the peculiarities of fluid consumption during sporting activities between Lithuanian high performance athletes. 247 Lithuanian high performance athletes were investigated aiming to assess drinking and water use habits during sporting activities. For the survey, questionnaire was used. Athlete’s body mass measurements were performed using BIA tetra-polar electrodes method. Height measurements were performed using electronic scales. According to the survey, 25% of Lithuania’s high performance athletes use insufficient amount of water and beverages per day. According to the recommendations, only every third athlete controls the balance of body fluids during sporting activities. One-third of duel athletes (Greek-Roman wrestlers and boxers) experience moderate dehydration during the workout. Men athletes who practice force and speed do not often drink carbohydrate drinks for more than 60 minutes of workouts. Sports nutritionists should pay attention on water consumption habits of women athletes and athletes aged 14–18 with moderate dehydration of the body through daily exercise (Greek-Roman wrestlers, boxers). It is advisable to provide knowledge on the use of drinks by athletes who do not consume carbohydrate-electrolyte drinks long-lasting (>60 min) strength and speed exercises.
Internet: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61752
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2019, Nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

168
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

144
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.