Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61741
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Maniušis, Martynas
Title: Istorinio raštingumo ugdymo turinys Lietuvos ir užsienio šalių teorinėje didaktikoje ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose
Other Title: Educational content of historical literacy in Lithuanian and foreign theoretical didactics and the core curriculum for lower secondary education
Is part of: Istorija, 2017, t. 106, nr. 2, p. 94-116
Date: 2017
Keywords: Istorinis raštingumas;Istorinė sąmonė;Istorinis mąstymas;Ugdymo turinys;Ugdymo programos;Historical literacy;Historical consciousness;Historical thinking;Educational content;Core curriculum
Abstract: Straipsnyje analizuojamas istorinio raštingumo turinys ir jo atitiktis šiandieninėse Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose istorijos ugdymui keliamiems reikalavimams. Siūloma nauja paradigma, atitinkanti mokyklinio Bendrųjų ugdymo programų turinį, padės siekti istorinio raštingumo kaip ugdymo(si) rezultato. Remiantis šiuolaikinių užsienio ir Lietuvos istorijos didaktikos tyrėjų darbais, Lietuvos bei užsienio šalių (Australijos ir Kanados) istorijos ugdymo programomis, nagrinėjamas istorinio raštingumo turinys ir pateikiama istorinio raštingumo ugdymo programų reikalavimų lyginamoji analizė.
The article analyses the content of historical literacy and its compliance with the requirements applied to history education in the present-day Core Curriculum for Lower Secondary Education. The proposed new paradigm consistent with the content of the Core Curriculum will contribute to historical literacy as a learning outcome. By referring to the studies by contemporary foreign and Lithuanian researchers of history didactics, Lithuanian and foreign (Australian and Canadian) curricula of history, the article examines the content of historical literacy and presents the comparative analysis of the requirements for historical literacy set out in the Core Curriculum.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61741
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 106, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.