Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61725
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vitkus, Hektoras
Title: 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys
Is part of: Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 48-88
Date: 2017
Keywords: Rytų Prūsija;Didysis karas;Atsiminimai;Naratyvai;East Prussia;Great War;Memoirs;Publications;Narratives
Abstract: Šiuo tyrimu, remiantis statistine bibliografinių duomenų analize bei taikant turinio analizės (content analysis) ir struktūralistinės naratologijos metodus, siekiama nustatyti 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje publikavimo dinamiką ir ištirti jų turinio kaitos tendencijas. Didžiojo karo Rytprūsiuose atsiminimai nei turinio, nei publikavimo dinamikos požiūriais iki šiol nebuvo nagrinėti, todėl atliekant šį tyrimą atsirado galimybė išskirti ne tik vyraujančius su Didžiojo karo Rytprūsiuose atminimo tematika susijusius siužetus, bet ir atskleisti pastarųjų siužetų cirkuliavimo dinamiką Vokietijos publicistikoje.
Based on the statistical analysis of bibliographical data and the methods of content analysis and structuralist narratology, the research sets out to determine the dynamics of publication of the memoirs on the Great War in East Prussia that were published in Germany in the period of 1914–1939 as well as to investigate the tendencies of change in their content. The memoirs on the Great War in East Prussia have neither been studied in terms of content nor the dynamics of publication. Therefore, this study provided an opportunity to not only single out the prevailing storylines relating to the topic of remembrance of the Great War in East Prussia but also to reveal the dynamics of their circulation in German publishing.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/istorija.2017.03
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61725
Appears in Collections:Istorija 2017, t. 105, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.