Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61710
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gaidytė, Viktorija;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Ambivalentiško seksizmo poveikis moterų gerovei. Literatūros apžvalga
Other Title: The impact of ambivalent sexism to women‘s well-being. Literature review
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2019, nr. 1 (84)
Extent: p. 11-19
Date: 2019
Keywords: Ambivalentiškas seksizmas;Streso reakcijos;Moterų sveikata;Ambivalent sexism;Stress response;Woman's health
Abstract: Moterų diskriminacija lyties pagrindu ir seksizmas yra itin ryški problema Lietuvoje. Nepaisant to, ši problema mūsų šalyje mažai tyrinėta. Vakarų pasaulyje atlikta išties daug mokslinių tyrimų, kuriuose analizuotas ne tik seksistinių nuostatų ir diskriminacinio elgesio moterų atžvilgiu paplitimas, bet ir seksizmo poveikis moterų sveikatai bei bendrai gerovei. Šiuo straipsniu siekiama apžvelgti ambivalentiško seksizmo teorines prielaidas, išanalizuoti moterų patiriamo ambivalentiško seksizmo poveikį jų sveikatai ir bendrai gerovei bei išsiaiškinti seksizmo poveikio sveikatai ir bendrai gerovei mechanizmą. Apžvelgus mokslinę literatūrą pastebėta, kad seksizmas yra daugiadimensis konstruktas, sudarytas iš dviejų, vienas kitam prieštaraujančių prietarų apie moteris rinkinių, t. y. išskiriamas priešiškas ir geranoriškas seksizmas. Moksliniai tyrimai atskleidžia nenuginčijamai neigiamą abiejų seksizmo formų poveikį moterų tiek fizinei, tiek psichikos sveikatai ir bendrai gerovei. Analizuojant seksizmo poveikio mechanizmą paaiškėjo, kad seksizmas – tai psichosocialinis stresorius moters gyvenime. Jis kelia tokias pat fiziologines, emocines ir kognityviąsias streso reakcijas, kaip ir bendro pobūdžio stresoriai
Women‘s gender-based discrimination and sexism are particularly striking problem in Lithuania. Nevertheless, this problem has been particularly poorly investigated in Lithuania. At that time in the western world are lots of research that analyzes not only the prevalence of sexist attitudes and behavior towards women but also the impact of sexism on women‘s health and well-being. The purpose of this article is to review the Ambivalent Sexism theory, to analyze the influence of ambivalent sexism on women‘s health and well-being, and to define the mechanism of the sexism‘s influence on woman’s health. The scientific literature review revealed that sexism is a multi-dimensional construct, made up of two sets of opposing prejudice about women - hostile and benevolent sexism. Researches reveal the undeniable negative impact of both forms of sexism on women‘s well-being, physical and mental health. According to the literature review benevolent and hostile sexism are two different strengths psychosocial stressors in a woman‘s life that cause physiological, emotional and cognitive stress reactions. These stress responses to sexism cause various health problems for woman
Internet: http://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2019-nr-1-84.html
http://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2019-nr-1-84.html
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.