Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61664
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Matulevičius, Saulius;Ulevičius, Benas
Title: Is the inner healing movement in Lithuania a local religious response to the cultural trauma of Socialism?
Other Title: Ar vidinio išgydymo judėjimą Lietuvoje galima vertinti kaip vietinį atsaką į posocializmo kultūrinę traumą?
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 69 (97)
Extent: p. 9-28
Date: 2019
Keywords: Vidinio išgydymo judėjimas;Katalikų charizminis atsinaujinimas;Posovietinė visuomenė;Totalitarinis režimas;Transgeneracinė trauma;Inner healing movement;Catholic charismatic movement;Post-Soviet society;Totalitarian regime;Transgenerational trauma;Cultural trauma
Abstract: Šiame straipsnyje palyginamuoju metodu nagrinėjamas fenomenas, kai visuomenėse, kurios patyrė totalitarinę priespaudą, ima rastis religiniai judėjimai, susitelkę į išgydimo diskursą ir praktikas. Straipsnyje ši tendencija atskleidžiama lyginant įvairias pototalitarines visuomenes. Šio fenomeno iliustravimui autoriai pasitelkia Lietuvoje veikiantį Vidinio išgydymo judėjimą. Analizuodami judėjimo turinį ir pasitelkdami pavyzdžius iš lauko tyrimų medžiagos, jie atskleidžia, kad Vidinio išgydymo judėjimo atsiradimą, ko gero, geriausia suprasti pasitelkiant kultūrinės ir transgeneracinės traumos teoriją. Toks požiūris iš dalies paaiškina ir spartų gerai žinomo Katalikų charizminio atsinaujinimo virsmą į Vidinio išgydymo judėjimą. Straipsnyje, remiantis kultūrinės ir transgeneracinės traumos teorija, mėginama atsakyti į klausimą, kodėl konkretus globalus judėjimas, pasiekęs pototalitarinį regioną, staiga įgavo savitą vietinį pavidalą ir virto į judėjimą, sutelkiantį savo teologinį mokymą ir praktikas į išgydymo diskursą
This article analyses the pattern of emergence of religious healing movements after society or community goes through periods of totalitarian rule. Totalitarian rule produces so called cultural trauma, which is being transmitted to the next generations. Religious healing movements seem to tackle the issue in religious manner. Authors demonstrate that the pattern itself is found cross-culturally. However, the article focuses on particular religious movement called the Inner Healing movement in Post-Soviet Lithuania. Through the analysis of psychological and social anthropological theories of cultural and transgenerational trauma the authors reveal how the Inner Healing movement can be analysed as society’s attempt to treat the collective trauma produced by the totalitarian rule of Soviet regime. Analysis of the Inner Healing movement through the theory of cultural and transgenerational trauma provides an explanation why the Catholic Charismatic movement which is well known globally, in post-totalitarian Lithuania rapidly underwent modulation towards the local Inner Healing movement, which concentrate all its teaching around the healing aspect of Christianity
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.69(97).1
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61664/1/ISSN2335-8785_2019_N_69_97.PG_9-28.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61664
https://doi.org/10.7220/2335-8785.69(97).1
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2019, nr. 69(97)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

114
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

86
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.