Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61663
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jagelavičius, Artūras;Vasiliauskaitė, Aušra;Adler-Mikulėnienė, Svetlana
Title: Klinikinės pastoracijos sistemos sukūrimo Lietuvoje prielaidos
Other Title: The preconditions for the establishment of a system of clinical pastoral care in Lithuania
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2019, nr. 69(97), p. 29-46
Date: 2019
Keywords: Klinikinė pastoracija;Klinikinės pastoracijos teoriniai ir praktiniai principai Lietuvoje;Sveikatos pastoracija;Ligonių sielovada;Clinical pastoral care;Theoretical and practical principles of clinical pastoral care in Lithuania;Pastoral care of the sick;Pastoral care of health
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvoje moksliniu lygmeniu dar visiškai netyrinėta klinikinė pastoracija. Atskleidžiama ir įvardijama klinikinės pastoracijos sampratos raida, remiantis klinikinės pastoracijos istorija tiek užsienyje, tiek Lietuvoje bei teisiniu pagrindu Lietuvoje. Siekiant užsibrėžto tikslo bandoma išryškinti klinikinės pastoracijos teorinius ir praktinius principus Lietuvoje, remiantis klinikinės pastoracijos istorija ir teisiniu pagrindu Lietuvoje.
The article analyses clinical pastoral care, which has not yet been investigated on academic level in Lithuania. The author overviews the evolution of the concept of clinical pastoral care on the basis of its history in Lithuania and abroad, as well as legal basis for its development in Lithuania. To achieve the set aim, the author has attempted to highlight the theoretical-practical principles of clinical pastoral care on the basis of its history and legal grounds in Lithuania.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.69(97).2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61663
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2019, nr. 69(97)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on May 19, 2019

Download(s)

26
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.