Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61662
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šulcienė, Lina
Title: Ar Marshall Mcluhan medijų teorija turėjo įtakos Katalikų Bažnyčios požiūrio į visuomenės komunikavimo priemones formavimuisi?
Other Title: Has Marshall Mcluhan’s media theory influenced the formation of the Catholic Church’s approach to public communication?
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2019, nr. 69(97), p. 47-65
Date: 2019
Keywords: Marshall McLuhan medijų teorija;Katalikų Bažnyčios visuomenės komunikavimo priemonių samprata;Marshall McLuhan’s media theory;The Catholic Church’s conception of the means of social communications
Abstract: Straipsnyje analizuojamas klausimas, ar vieno žymiausių medijų teoretikų Marshall McLuhan medijų koncepcija padarė įtaką Katalikų Bažnyčios visuomenės komunikavimo priemonių sampratos formavimuisi. Tyrimo išvada neigiama: Bažnyčios pozicija susiformavo nepriklausomai nuo kanadiečio profesoriaus teorinių atradimų.
The article analyses the question of whether the media conception of one of the most prominent media theorists, Marshall McLuhan, has influenced the formation of the Catholic Church’s concept of communication tools. The conclusion of the study is negative: the position of the Church has developed independently from the theoretical discoveries of the Canadian professor.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.69(97).3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61662
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2019, nr. 69(97)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 11, 2019

Download(s)

20
checked on May 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.