Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61623
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Baranauskas, Marius;Stukas, Rimantas;Jablonskienė, Valerija;Abaravičius, Jonas Algis;Paškevičienė, Dalia;Tubelis, Linas;Švedas, Edmundas
Title: Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje
Other Title: The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania
Is part of: Sporto mokslas, 2018, nr. 3-4, p. 69-78
Date: 2018
Keywords: Ekologiškas maistas;Didelis meistriškumas;Sportininkai;Sporto treneriai;Organic food;High performance;Athletes;Sports coaches
Abstract: Lietuvoje nėra duomenų apie sportininkų ir sporto trenerių ekologiško maisto vartojimą. Tai nulėmė mūsų tyrimo tikslą – ištirti ir apibūdinti Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimo įpročius bei juos lemiančius veiksnius. Siekiant įvertinti ekologiškų maisto produktų vartojimą, buvo apklausti 158 Lietuvos didelio meistriškumo sportininkai ir 135 sporto treneriai. Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologiško maisto vartotojų skaičius sportininkų ir sporto trenerių grupėse didelis, sudaro atitinkamai 97 ir 88,1 %, tačiau ekologiškų maisto produktų vartojimas yra per retas. Kasdien ekologišką maistą vartoja tik 27,9 % sportininkų ir tik 36,5 % sporto trenerių vyrų. Sportininkai ir sporto treneriai dažniausiai ekologiškų produktų asortimentą formuoja iš vaisių ir uogų, daržovių, kiaušinių, mėsos bei jos produktų, tačiau pastarąjį lemia lytis ir amžius. Informacijos apie ekologinę mitybą trūksta 44,3 % sportininkų ir 54,8 % sporto trenerių. Ekologiškų maisto produktų vartojimas priklauso nuo sportininkų gaunamų pajamų, tačiau jos nėra ekologinę mitybą ribojantis veiksnys. O ekologiško maisto vartojimas tarp sporto trenerių neturi sąsajų su gaunamomis pajamomis. Mūsų tyrimo rezultatai pagrindžia ekologiškų maisto produktų gamybos ir asortimento plėtros poreikį. Formuojant ekologiškų maisto produktų rinką, gamintojams būtų tikslinga orientuotis į didelio meistriškumo sportininkų segmentą bei juos ugdančius sporto trenerius.
There is no data on the use of organic food by athletes and sports trainers in Lithuania. This determined the purpose of our study ‒ to examine and describe the peculiarities of the consumption of organic food products between Lithuanian high performance athletes and sports trainers. To assess the use of organic food, 158 Lithuanian high-skilled athletes and 135 sports coaches were surveyed. The results of the survey showed that the number of organic food users in the groups of athletes and coaches is high, accounting for 97% and 88.1%. Regardless of this, eco-friendly foods are too rarely used by athletes and coaches. Only 27.9% of athletes and only 36.5% of sports coaches use organic food daily. Athletes and sports trainers usually use organic fruits and berries, vegetables, eggs, and meat products. However, the use of organic products is determined by the gender and age of athletes and coaches. Information on organic nutrition is lacking in 44.3% of athletes and 54.8% of sports coaches. The use of organic food depends on the incomes of the athletes, but incomes is not a limiting factor for ecologic nutrition. Meanwhile, the use of organic food among sports trainers has no link with their incomes. The results of our research justify the need for the development of organic food products and assortment. It would be advisable for manufacturers to focus on the segment of high performance athletes and their sports coaches in shaping the organic food market.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.27
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61623
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2018, Nr. 3-4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

120
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.