Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61580
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pupurs, Iryna
Title: English, Russian, Ukrainian writers’ letters as a component of romantic orientalism
Other Title: Anglų, rusų ir ukrainiečių rašytojų laiškai – romantinio orientalizmo sudėtinė dalis
Is part of: Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7, p. 109-119
Date: 2015
Keywords: Romanticization of the oriental;Other;Positions “of a traveler,” “of a scientist” and “of an exile”;Stereotype;Epistolary materials;Orientalo romantizavimas;Kitas;„Keliautojo“, „mokslininko“ ir „tremties“ pozicija;Stereotipas;Epistoliarinė medžiaga
Abstract: The creation of the Oriental is a major component of Romanticism. Essentially the Eastern Other is understood from the position of the traveler, the pilgrim, the scientist, the political prisoner and others. Under the influence of these social and author’s factors the poetics of the Romanticization of the Oriental takes shape in different models, combining and interacting with each other. This comparative and imagological article is devoted to a description of the poetical features of the Romanticized Oriental from the position “of a traveler,” “of a scientist” and “of an exile” on the basis of epistolary materials from English, Russian and Ukrainian romantic writers. Sir William Jones’ Indian, A.Odoevsky’s and A.Bestuzhev-Marlinsky’s Siberian, A.Pushkin’s, A.Bestuzhev - Marlinsky’s, M.Lermontov’s and J.Polonsky’s Caucasian, T.Shevchenko’s Steppe etc. will be examined. Some European oriental perceptions, images and stereotypes such as “East – anti-West,” the image of Asian woman (Georgian, Dagestanians etc.) as a belle, the colonial stereotypes about the savagery and robber nature of the Caucasian tribes etc. will be described. Special attention will be devoted to the role of stereotypes.
Orientalo sukūrimas yra viena iš svarbiausių romantizmo sudėtinių dalių. Rytietis kitas yra suvokiamas iš keliautojo, piligrimo, mokslininko ir politinio kalinio perspektyvos. Veikiamas šių socialinių veiksnių ir autoriaus meninių priemonių, orientalo romantizavimas įgauna skirtingas formas. Šis komparatyvine ir imagologine metodologija paremtas straipsnis siekia apibūdinti poetinius romantizuoto orientalo bruožus, žvelgiant į anglų, rusų ir ukrainiečių romantikų kūrinius. Straipsnis analizuoja sero Williamo Joneso indėno, A. Odoevskio ir A. Bestuževo-Marlinskio sibiriečio, A. Puškino, A. Bestuževo - Marlinskio, M. Lermontovo ir J. Polonskio kaukaziečio ir T. Ševčenkos stepių gyventojo įvaizdžius. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į stereotipų vaidmenį.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.08
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61580
Appears in Collections:Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7: Laiškas literatūroje ir kultūroje

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

43
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.