Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorČiužauskaitė, Ilona-
dc.date.accessioned2019-03-25T14:09:58Z-
dc.date.available2019-03-25T14:09:58Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn2351-7387lt
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.09lt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/61543-
dc.description.abstractStraipsnyje aptariami Antano Vaičiulaičio (1906–1922) ir Alfonso Nykos - Niliūno epistolinio bendravimo modeliai ir jų sąsajos, remiantis šių autorių laiškais. 1948 m. užsimezgusi epistolinė bičiulystė truko beveik visą gyvenimą, išskyrus sunkiai paaiškinamą didelį tylos tarpsnį (1964–1684 m.). Susiklosčius skirtingoms gyvenimo sąlygoms, laiškai tampa kultūrine-literatūrine institucija, formuojančia ir veikiančia literatūros procesą. Straipsnyje mėginama pažiūrėti, kaip užimamos oficialios pozicijos (A. Vaičiulaitis buvo Aidų redaktorius, o A. Nyka - Niliūnas darbavosi Literatūros lankuose) rodo šių autorių požiūrį į literatūros reiškinius, kaip diskusijas apie vienas kito tekstus keičia literatūros procesų vertinimas.lt
dc.description.abstractThe article deals with models of epistolary communication between Antanas Vaičiulaitis (1906–1922) and Alfonsas Nyka - Niliūnas and their correlations based on the two authors’ letters. The epistolary friendship, which began in 1948, lasted for almost a lifetime, except for a large span of silence (1964–1984) which is hard to explain. The letters between the two authors have become a cultural-literary institution capable of forming and influencing the literary process. The article aims to examine how official positions of the authors (Vaičiulaitis was the editor of Aidai and Nyka - Niliūnas worked in Literatūros lankai) reveal their attitude towards literary phenomena and how discussions about each other’s writings are replaced by an evaluation of literary processes.lt
dc.language.isoltlt
dc.relation.ispartofActa litteraria comparativa, 2015, nr. 7, p. 120-129lt
dc.rightsSutarties data 2019-03-07, nr. A1914, laisvai prieinamas internetelt
dc.subjectAntanas Vaičiulaitislt
dc.subjectAlfonsas Nyka-Niliūnaslt
dc.subjectAidailt
dc.subjectEpistolikalt
dc.subjectLiteratūrinės patirtyslt
dc.subjectLetterslt
dc.subjectLiterary experiencelt
dc.titleRūpesčiai dėl literatūros Antano Vaičiulaičio laiškuose Alfonsui Nykai-Niliūnuilt
dc.title.alternativeConcerns about literature in Antanas Vaičiulaitis’ letters to Alfonsas Nyka - Niliūnaslt
dc.typeStraipsnis / Articlelt
dc.subject.udc82(091) Literatūros teorija ir kritika / Literary theory and criticismlt
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7: Laiškas literatūroje ir kultūroje
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on May 1, 2021

Download(s)

95
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.