Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61533
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kalęba, Beata
Title: The epistolary poem in modernist Lithuanian and Polish poetry
Other Title: Epistolinis eilėraštis modernistinėje lietuvių ir lenkų poezijoje
Is part of: Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7, p. 159-171
Date: 2015
Keywords: Epistolary poem;Lithuanian poetry;Polish poetry;Modernism;Comparative literature;Epistoliarinis eilėraštis;Lietuvių poezija;Lenkų poezija;Modernizmas;Komparatyvistinė literatūra
Abstract: The object of investigation is a historical-literary one, being a reconstructive interpretation. My aim is to analyse and interpret some epistolary poems by Lithuanian and Polish authors and to describe their poetics. The poems were created in different languages and under the impact of different literary traditions, but they speak about a similar historical and existential experience. Another question I address in this article is the formula of Modernism in the poetry of the authors whose origins are not in Western, but rather in Eastern Europe. The texts to be analysed are: Do Jonathana Swifta (To Jonathan Swift) by Czesław Miłosz, Užgavėnių kaukės (Shrovetide Masks) by Alfonsas Nyka-Niliūnas, Widokówka z tego świata (A Postcard from this World) by Stanisław Barańczak, Disciplinuoti ir bausti. Apsilankymas tardymo izolatoriuje IZ – 45/1 (Discipline and Punish. A Visit to the Detention Centre IZ – 45/1) by Tomas Venclova, and also an excerpt from Žodžiai ir raidės (Words and Letters) by Jonas Mekas.
Šio straipsnio objektas yra istorinis-literatūrinis tyrimas, pasitelkus rekonstruojančią interpretaciją. Tikslas – ištirti ir interpretuoti keletą lietuviškų ir lenkiškų eilėraščių bei apibūdinti jų poetines priemones. Eilėraščiai, veikiami skirtingų literatūrinių tradicijų, yra sukurti skirtingomis kalbomis, nepaisant to, jie kalba apie panašią istorinę ir egzistencinę patirtį. Kitas klausimas, kurį straipsnis tiria, yra modernizmo formulė autorių kūriniuose, kurių šaknys glūdi ne Vakaruose, o Rytų Europoje. Straipsnyje analizuojami Czesławo Miłoszo Do Jonathana Swifta, Alfonso Nykos-Niliūno Užgavėnių kaukės, Stanisławo Barańczako Widokówka z tego świata, Tomo Venclovos Disciplinuoti ir bausti. Apsilankymas tardymo izoliatoriuje IZ – 45/1 ir ištrauka iš Jono Meko Žodžiai ir raidės.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61533
Appears in Collections:Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7: Laiškas literatūroje ir kultūroje

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

39
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.