Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61474
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Motuzas, Alfonsas
Title: Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių
Other Title: Samogitian Calvary Hills prayers and songs: between tradition and innovation
Is part of: Acta litteraria comparativa : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016-2017, T. 8
Extent: p. 5-12
Date: 2017
Keywords: Žemaitija (Samogitia);Maldos;Giesmės;Pridedamosios pamaldos;Žemaitija (Samogitia);Prayers;Religious songs;Supplementary services
Abstract: Katalikų liturgiją sudaro Šv. Mišios ir pridedamosios pamaldos. Pridedamosios pamaldos – tai religinės apeigos, skirtos liaudžiai arba liaudies viešai vietos kalba atliekamos ne per šv. Mišias bažnyčioje, o prie arba po šv. Mišių bažnyčioje, taip pat namų aplinkoje ir atviroje erdvėje, koplyčiose. Lietuvoje pridedamąsias pamaldas sudaro įvairios maldos ir giesmės. Žemaitijoje tai specifinės Žemaičių Kalvarijos Kalnų (toliau Kalnų – A. M.) maldos ir giesmės. Šiandien ši pamaldumo praktika yra vadinama „senaisiais“ arba „naujaisiais“ Kalnais. Tyrimo tikslas – atskleisti, kas tai yra. Atliktas tyrimas atskleidė kelis dalykus. Pirma, „senųjų“ Kalnų pamaldumo praktikos tradicija gimė 1681 metais ir gyvavo iki 1968 m., pirmojo Liturginio maldyno atsiradimo. Antra, nuo 1968 metų iki 2016 metų išleistos šešios Liturginio maldyno laidos su „naujųjų“ Kalnų redakcija. Trečia, „naujųjų“ Kalnų redakcija atsirado atsižvelgiant į 1962–1965 m. įvykusio Vatikano II Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo priimtas direktyvas. Ketvirta, po 1991 m. Lietuvoje susiformavusios dvasingumo praktikos, liberalios ir laisvos kūrybinės iniciatyvos ir nuo XXI a. pradžios Lietuvoje besiformuojanti laisvosios ekonomikos rinkos dėsnių praktika pamažu ėmė išstumti tradicinę gyvo meldimosi ir „senųjų“ Kalnų giedojimo pamaldumo raišką. Pristatomos išvados patvirtina darbo pradžioje keltą tyrimo hipotezę, kad XX a. pab.–XXI a. pr. pasaulyje ir Lietuvoje įvykusio krikščionybės ir ekonomikos atsinaujinimo kontekste tebėra praktikuojamos tiek tradicinės, tiek ir naujosios Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės
The Catholic Liturgy comprises of the St. Mass and supplementary services. Supplementary services are religious practices of the community designed to be performed not during the Mass but in local language before or after the service, also at home and in chapels. In Lithuania, these are various religious songs and prayers. Lithuania’s ethnographic region, Samogitia, distinguishes itself by a very special form of singing, Samogitian Calvary Hills (hereafter – Hills) prayers and hymns. Today, this specific devotional practice is called ‘Old’ or ‘New’ Hills. The main aim of the article is to describe these two distinctive forms of prayers and singing. Research showed that the ‘Old’ Hills tradition of devotional practice was born in 1681 and had existed until the publication of a new Liturgical prayer book in 1968. From 1968 to 2016, six Liturgical prayer books with the new edition of ‘New’ Hills were released. The new version was influenced by the directives of the Second Vatican Council which took place in 1962–1965. Since 1991, liberal and free market-based economy in Lithuania has ousted the traditional ‘Old’ Hills practice. The article proves the hypothesis that today Hills prayers and hymns are performed in both traditional and new ways
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61474/1/ISSN2351-7387_2017_N_8.PG_5-12.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61474
https://doi.org/10.15823/alc.2017.1
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Acta litteraria comparativa, 2017, nr. 8: Kultūrų tiltai ir patiltės
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

94
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

860
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.