Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61391
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šeškauskienė, Inesa;Talačka, Modestas;Niunka, Valentinas
Title: How dirty is dirty money in English and Lithuanian? Metaphors in EU Directives on some sriminal matters: a cross-linguistic analysis
Other Title: Angliškai pinigai purvini, o lietuviškai tik nešvarūs? Metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų: gretinamoji analizė
Is part of: Žmogus ir žodis, 2016, t.18, nr. 3, p. 80-102
Date: 2016
Keywords: Metafora;Teisės diskursas;Vertimas;Lietuvių kalba;Anglų kalba;Translation;Metaphor;Legal discourse;English;Lithuanian
Abstract: The paper sets out to examine metaphors in some EU documents on criminal activities. Drawing on contemporary understanding of metaphor, the investigation attempts to identify the main source domains for conceptualising a broadly understood abstract concept of law and to identify linguistic metaphors realising such conceptualisation. It also tackles the problem of translating metaphors into Lithuanian. The results of the study demonstrate preference given to object and person metaphors, which confirms previously identified tendencies of metaphoricity in legal discourse. In addition, the metaphor law/control is up features rather prominently. The latter is also the one that is not preserved in translation: differently from the above metaphors, in Lithuanian it is either rendered non-metaphorically or employing another metaphor.
Šiame straipsnyje analizuojamos metaforos ES direktyvose dėl kai kurių baudžiamųjų veikų, konkrečiai, dėl pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis. Tyrimas grindžiamas šiuolaikine metaforos samprata, kai abstraktesnė sritis aiškinama konkretesne ir tas turinys reiškiamas kalba, konkrečiai, kalbos metaforomis. Šio tyrimo tikslinė sritis – teisė. Tyrimu siekta nustatyti pagrindines ištakų sritis, pasitelkiamas teisei konceptualizuoti. Be to, siekta nustatyti, ar tos pačios metaforos išlaikomos direktyvų vertimuose į lietuvių kalbą. Tyrimui pasitelkta programinė įranga AntConc leido atrinkti pagrindinius žodžius pagal dažnį. Vėliau analizuoti metaforiniai junginiai. Tyrimo rezultatai parodė, kad objekto metafora ir personifikacija vartojama dažniausiai. Šie rezultatai atitinka ankstesniuose tyrimuose nustatytas tendencijas. Kiek netikėta, kad karo metafora buvo itin reta, tačiau gana dažnai direktyvose buvo vartojama metafora galia / kontrolė yra aukštai. Vertime dažniausiai išlaikytos pagrindinės metaforos – objekto metafora ir personifikacija. Įdomu, kad metafora galia / kontrolė yra aukštai vertime į lietuvių kalbą beveik visais atvejais buvo reiškiama kita metafora arba verčiama nemetaforiniu būdu. Atidžiau panagrinėjus metaforas, susijusias su pinigų plovimo ir prekybos žmonėmis sritimis, paaiškėjo, kad anglų kalboje labai nuosekliai laikomasi pinigų plovimo scenarijaus, lietuvių kalboje jis gerokai fragmentiškesnis. Angliškas terminas traffi cking in human beings ir jo lietuviškas atitikmuo prekyba žmonėmis grindžiami skirtingomis ištakų sritimis.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.19
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61391
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2016, t. 18, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.