Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61385
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Saldukaitytė, Jolanta
Title: Dasein svetimybė ir slėpiningumas
Other Title: On Dasein being strange and uncanny
Is part of: Žmogus ir žodis, 2016, t.18, nr. 4, p. 29-44
Date: 2016
Keywords: Heideggeris;Dasein;Būtis;Svetimybė;Slėpiningumas;Benamiškumas;Antigonė;Heidegger;Being;Strangeness;Uncanny;Unhomely;Antigone
Abstract: Straipsnyje analizuojamas unheimlich fenomenas M. Heideggerio filosofijoje, keliamas klausimas apie patį šį fenomeną, jo įvairius aspektus (slėpiningumą, svetimumą, paslaptingumą, benamiškumą ir kt.), svarstoma, kokiu būdu šis fenomenas pasirodo. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama, kaip šis slėpiningumas, svetimybė gali būti suprasta Būties ir laiko kontekste. Tai atliekama aptariant Dasein būtį pasaulyje – pamatinę baimės nuotaiką ir sąžinės fenomeną. Antroje straipsnio dalyje žmogaus slėpiningumas analizuojamas svarstant Antigonės mito heideggerišką interpretaciją 1935 ir 1942-ųjų metų Heideggerio tekstuose.
The author analyses the phenomenon of unheimlich (uncanny) in Heidegger’s philosophy, first, by sorting out several of its aspects such as strangeness, mystery, unhomeliness, etc., and, second, by clarifying how this phenomenon appears in and as self-awareness. The first part of the article examines the uncanniness of Dasein in Being and Time. By analysing Dasein as being-in-the-world rooted in anxiety, in contrast to fear, unsurpassable strangeness and inner alienation of Dasein are revealed. The second part of the article turns to uncanniness as elaborated by Heidegger in two later lectures, one in 1935 and the other in 1942. In both of them, Heidegger unveils the meaning of uncanniness by the hermeneutic of the myth of Antigone.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.22
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61385
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2016, t. 18, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

28
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

30
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.