Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61384
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Heideggeris ir Sezemanas: fenomenologinė ontologija ir kritinis realizmas
Other Title: Heidegger and Seseman: phenomenological ontology and critical realism
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, T. 18, nr. 4
Extent: p. 45-57
Date: 2016
Note: eISSN 1822- 7805
Keywords: Atropologija;Heideggeris, Martinas;Sezemanas, Vosylius;Fenomenologija;Ontology;Sesemann, Vasily;Heidegger, Martin;Phenomenology;Anthropology
Abstract: Heideggerio filosofijos recepcija Lietuvoje dažnai siejama su Juozo Girniaus ir Antano Maceinos filosofija. Tačiau Girnius nebuvo pirmasis domėjęsis Heideggerio filosofija Lietuvoje. Sezemanas gan anksti susidomėjo Heideggerio filosofija. Jis parašė recenziją apie Heideggerio knygą Būtis ir laikas iškart po šios knygos pasirodymo rusų emigrantų žurnale 1928 metais. Heideggerio filosofijos įtaka akivaizdi daugelyje trečiojo dešimtmečio pabaigoje ir ketvirtajame dešimtmetyje pasirodžiusių jo darbų. 1941 metais Lietuviškoje enciklopedijoje buvo išspausdintas Sezemano straipsnis apie Heideggerį. Sezemanas pažymi Heideggerio filosofijos antropologiškumą, bet to nelaiko trūkumu. Atvirkščiai, remiantis įvairiais Sezemano tekstais, galima teigti, kad Heideggerio polinkį į filosofinę antropologiją jis traktuoja kaip Schelerio idėjų pratęsimą. Sezemanas Heideggerio filosofiją supranta kaip fenomenologijos praktinį pritaikymą sprendžiant antropologijos problemas. Sezemanas teigia, kad Heideggeris pažinimo, religijos ir etikos problemas susieja su objektyvuotos būties kritika. Straipsnio tikslas – išanalizuoti Heideggerio ir Sezemano filosofinių koncepcijų sąryšius, parodyti, kaip Heideggerio ontologijos interpretacija išreiškia paties Sezemano posūkį nuo pažinimo teorijos prie antropologijos ir metafizikos problemų
The reception of Heidegger’s philosophy in Lithuania is often associated with the philosophy of Juozas Girnius and Antanas Maceina. However, Girnius was not the first one to take interest in Heidegger’s philosophy in Lithuania. Vasily Seseman preceded him. He wrote a review about Heidegger’s Being and Time immediately after the publication of this book in the magazine of Russian emigrants in 1928. The influence of Heidegger’s philosophy on Seseman was obvious in a number of his works that appeared at the end of the 30s and in the 40s. In 1941, Seseman’s article about Heidegger was published in the Lithuanian encyclopedia. Seseman notes that Heidegger’s philosophy is related to anthropology, but does not consider it a flaw. On the contrary, according to different texts of Seseman, it can be stated that he treats the tendency of Heidegger’s philosophical anthropology as a continuation of Scheler’s ideas. Seseman perceives Heidegger’s philosophy as a practical application of phenomenology in solving the problems of anthropology. Seseman argues that Heidegger’s knowledge, religion and ethical problems are linked to the criticism of objectified existence. The aim of the current article is to analyse the relationships between the philosophical conceptions of Seseman and Heidegger, as well as to show how the interpretation of Heidegger’s ontology is reflected in Seseman’s turn from theory of cognition to the problems of anthropology and metaphysics
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61384/1/ISSN1822-7805_2016_T_18_N_4.PG_45-57.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61384
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.23
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2016, t. 18, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
marc.xml10.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

30
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.