Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61318
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Vaizduotės samprata Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje
Other Title: The concept of imagination in the aesthetics of Max Scheler and Vasily Seseman
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija = Man and the word. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 19, nr. 4
Extent: p. 81-92
Date: 2017
Keywords: Scheleris;Sezemanas;Vaizduotė;Fenomenologija;Koreliacija;Estetika;Kūnas;Scheler;Sesemann;Imagination;Correlation;Phenomenology;Aesthetic;Body
Abstract: Šiame straipsnyje atliekama lyginamoji Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano vaizduotės sampratos analizė, parodoma, kad jų estetikoje yra atskleidžiama vaizduotės ir pasaulio fenomenų koreliacija, kuri nustato apriorinius reikalavimus vaizduotės veiklai. Pirmiausia nagrinėjama koreliacijos problema Husserlio ir Schelerio frenomenologijoje, paskui – vaizduotės samprata Schelerio filosofijoje ir galiausiai – vaizduotės samprata Sezemano estetikoje. Scheleris pabrėžė dvasinės veiklos koreliatyvų sąryšį su pasauliu. Vaizduotės sampratą jis susiejo su praktiniu buvimu pasaulyje. Sezemano estetikoje taip pat buvo svarstomas įkūnytos vaizduotės vaidmuo meninėje kūryboje ir estetinių objektų suvokime. Abu autoriai teigė, kad vaizduotės sąryšį su esminiais pasaulio duoties būdais užtikrina kūniškasis vaizduotės pobūdis. Abu pripažino, kad vaizduotė yra susijusi su nesąmonigais troškimais ir vara. Abu autoriai teigė, kad vaizduotės schematizmai išreiškia pasaulio suvokimo stilių. Scheleris pažymėjo, kad vaizduotė atskleidžia esminius fenomenų raiškos aspektus ir taip grindžia abstrakcijų galimybę. Sezemanas šią tezę išplėtojo ir analizavo abstrahavimo vaidmenį ir simbolių-schemų sudarymą kūrybiname vaizduotės procese
In this article, I make a comparative analysis of Scheler’s and Seseman’s conceptions of imagination and show that there is a correlation between imagination and world phenomenain their aesthetics, which sets the a priori requirements for the activity of the imagination. First, I address the correlation problem in Husserl’s and Scheller’s phenomenology. Then I analyze the conception of imagination in Scheler’s philosophy. Finally, I discuss the conception of imagination in Seseman’s aesthetics. Max Scheler emphasizes the correlative connection of spiritual activity with the world. He links the concept of imagination to the practical being in the world. In Seseman’s aesthetics, the role of embodied imagination in artistic creation and the perception of aesthetic objects is also considered. Both authors argue that the connection between imagination and the essential modes of the world’s givenness is guaranteed by the mode of embodied imagination. Both authors acknowledge that imagination is related to unconscious desires and drive. They state that the schematisms of imagination express the style of the perception of the world. Scheller notes that imagination reveals essential aspects of the expression of phenomena, and thus justifies the possibility of abstractions. Seseman develops this thesis and analyzes the role of abstraction and the creation of symbols – schemes in the creative process of imagination
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61318/1/ISSN1822-7805_2017_T_19_N_4.PG_81-92.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61318
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.18
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2017, t. 19, nr. 4: Filosofija

Files in This Item:
marc.xml11.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.