Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61070
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Brazienė, Rūta
Title: Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos
Is part of: Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas: 10-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija, 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėda: programa ir tezės. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2018
Extent: p. 18-18
Date: 2018
Keywords: Lietuvos jaunimas;Jaunimo apsirūpinimas būstu;„Gerovės visuomenė" programa
ISBN: 9786094810039
Abstract: Pranešimo tikslas – atskleisti Lietuvos jaunimo apsirūpinimo būstu galimybes ir problemas. Pranešimas parengtas remiantis šiuo metu įgyvendinamo projekto „Jaunimo apsirūpinimas būstu: procesai, problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje (JABS)“ (GER 007/17), kuris buvo finansuojamas LMT pagal nacionalinę mokslo „Gerovės visuomenė" programą. Šiame pranešime pristatomi tik dalis projekto metu surinktų duomenų. Pirmoje dalyje pateikiama jaunimo apsirūpinimo būstu problematika makro ir mikro sociologinių teorijų kontekste, trumpai pristatomos naujausios tyrimų kryptis jaunimo apsirūpinimo būstu tematikoje. Antroje dalyje pateikiama būsto politikos analizė jaunimo grupės atžvilgiu. Trečioje dalyje pristatomi Lietuvos jaunimo (18-35 m. amžiaus) anketinės apklausos duomenų, surinktų 2017-2018 m., rezultatai. Anketinė apklausa buvo vykdoma tiesioginio interviu būdu, kurios metu buvo apklausti 1200 Lietuvos gyventojai. Siekiant įvertinti jaunimo apsirūpinimo būstu Lietuvoje problemas, bendroje anketos rodiklių struktūroje buvo išskirtos makro, mezzo ir mikro lygmens kintamųjų grupės (iš viso daugiau nei 500 kintamųjų). Šiame straipsnyje pasitelkiama analizuoti tik 60 originalių kintamųjų, kurie gali būti suskirstyti į kelias grupes: (1) priklausomi kintamieji, apibūdinantys jaunimo galimybes apsirūpinti būstu, ir nepriklausomi kintamieji – (2) jauno asmens (respondento) charakteristikos, apibūdinančios jo/jos sociodemografinį portretą, ir (3) jauno asmens (respondento) namų ūkio charakteristikos. Tyrimo rezultatai atskleidė būsto politikos disfunkcijas jaunimo grupės atžvilgiu, ribotas jaunimo galimybes apsirūpinti būstu priklausomai nuo užimtumo statuso, išsimokslinimo, gyvenamosios vietos (miestas –kaimas), tėvų socioekonominio statuso ir t.t
Internet: https://lsdkonferencija2018.files.wordpress.com/2018/10/x-lsd-konferencija-tezes.pdf
Affiliation(s): Socialinių tyrimų centras
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.