Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60988
Type of publication: book
Type of publication (PDB): Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Contributor(s): Kiaupa, Zigmantas
Title: Jogailos ir Vytauto laikai : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
Extent: 223 p. : iliustr
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2011
Note: Recenzentai: dr. J. Sarcevičienė (LII); dr. R. Urbaitytė (ASU)
Bibliogr. išnašose
Keywords: Lietuva;Istorija;Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 1385-1569;Grand Duchy of Lithuania;Kingdom of Poland;History;Lithuania
ISBN: 9789955127482
Abstract: Knygoje dėmesys sutelktas ne į pačias Žalgirio kautynes ir jų epochos karinius reikalus, o į sąjungininkų Lietuvos ir Lenkijos didžiojo karo su Vokiečių ordinu laikais Jogailos ir Vytauto valdymo Lietuvoje ir Lenkijoje vykusius politinius, visuomeninius, kultūrinius procesus, kitaip sakant, į karo politinį, visuomeninį ir kultūrinį kontekstą. Ilgaamžė Lietuvos ir Lenkijos partnerystė personalinės/dinastinės unijos sąlygomis kartu su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos karūnavimu Lenkijos karaliumi 1386 m., kaip ir Lietuvos krikštas 1387 m., jos christianizacija kartu su integracija į Vakarų Europos kultūros erdvę, valstybinio ir kultūrinio gyvenimo naujovių kupinas Vytauto (1362–1430) valdymas Lietuvoje, Vokiečių Ordino grėsmę pašalinusi pergalė Žalgirio lauke 1410 m., abiejų valdovų išskirtinė padėtis Vidurio Rytų Europos regione – tai yra svarbiausi įvykiai ir iš jų kilę procesai bei reiškiniai abiejose valstybėse valdant Jogailai ir Vytautui. Knygoje atiduodama duoklė XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Lietuvos, Lenkijos ir visos Vidurio Rytų Europos politinei istorijai. Bet siekta, kad ji, politinė istorija, nenustelbtų šių valstybių kultūros, valstybinės santvarkos ir visuomeninės minties istorijos. Pastariesiems dalykams skirta dauguma knygos straipsnių. Knygos autoriai yra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos istorikai
This book focuses not on the Battle of Grunwald and the military affairs of this epoch, but on the political, social and cultural processes, which took place in Lithuania and Poland during the governance of Jogaila and Vytautas the Great, the epoch of the Great War between the allies Lithuania and Poland and the Teutonic Order, in other words, political, social and cultural context of the War. The most important events and the processes and events that came out from them in both countries during the governance of Jogaila and Vytautas the Great are long-lasting partnership between Lithuania and Poland by the conditions of the personal / dynastic union together with The Lithuanian Grand Duke Jogaila coronation to the King of Poland in 1386, as well as the Christianization of Lithuania in 1387, its Christianization together with integration into the cultural space of the Western Europe, the governance of Vytautas the Great in Lithuania, full of innovation and public and cultural life (from 1362 until 1430), the victory in the Battle of Grunwald, which removed the threat of the Teutonic Order in 1410, the exceptional situation of both lords in the Central Eastern Europe region. The book discusses the political history of Lithuania, Poland and the Central Western Europe from the end of the fourteenth century to the beginning of the fifteenth century. But the intention is that the political history does not overshadow the culture of these countries, public arrangements and history of social thought. Majority of book items are about these things. The authors of this book are Lithuanian, Polish and Ukrainian historians
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/222
http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-748-2
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.