Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60957
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Mačaitytė, Livija
Title: Regioninės savimonės (re)prezentacijos : kraštovaizdis, vieta ir tapatumas XXI a. pradžios Kauno literatūriniuose ir fotonaratyvuose
Other Title: Regional self-consciousness (re)presentations: landscape, place and identity in the beginning of the 21st century Kaunas literary and photo narratives
Is part of: Literatūrinė Kauno regiono savimonė : mokslo straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011
Extent: p. 64-79
Date: 2011
Keywords: Regioninė savimonė;Kraštovaizdis;Vietos ir tapatumo santykis;Kauno naratyvas;Literatūra;Regional self-consciousness;Landscape;Interaction between place and identity;Kaunas';Kaunas narrative;Literature;Kaunas
ISBN: 9789955126812
Abstract: Straipsniu siekiama teoriškai ištirti regiono, regioninės savivokos, savimonės klausimus, kartu atskleidžiant reikšmingas vietos/kraštovaizdžio ir tapatumo sąveikas XXI a. pradžios Kauno literatūriniuose ir fotonaratyvuose. Teigiama, jog kraštovaizdis ir vieta – tai sudėtingos, giliaprasmės sąvokos. Įvairių meninių reprezentacijų dėka, sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis skirtingi kraštovaizdžiai bei savos vietos yra įgalinami ,,kalbėti“ ne tik regioninėmis, tačiau ir nacionalinėmis, visai tautai aktualiomis – egzistencinėmis – reikšmėmis. Šiandieninių Kauno literatūrinių bei fotonaratyvų (straipsnyje aptariami E. Janušaičio Kauno bruko, P. Venclovos Susapnuotų gyvenimų, K. Navako Gero gyvenimo kronikų, E. Janušaičio, M. Lideikio Nuo Roko iki Abelio tekstai bei K. Navako ir G. Česonio foto albumas Sutiktas Kaunas) analizė atskleidžia kintančias ar jau pakitusias regioninės savivokos bei regioninės savimonės formas XXI a. pradžioje
The article aims to explore the region and regional self-consciousness while revealing the significant interactions between place, landscape and identity at the beginning of the 21st century. The analysis of Kaunas’ literary and photo narratives shows that landscape and place are complex concepts of aour culture. Different landscapes and specific places express deep regional meanings, national as well. Contemporary Kaunas literary and photo narratives reveal the changing forms of regional identity. Place-making is a way of constructing the past, venerable means of doing human history, it is also a way of constructing social traditions and, in the process, personal and social identities. This article reveals, that we are, in a sense, the place-worlds we imagine
Internet: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-681-2
https://eltalpykla.vdu.lt/1/266
http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-681-2
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.