Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60444
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gruodytė, Edita;Milčiuvienė, Saulė
Title: Anonymization of court decisions in the EU : actual and comparative issues
Other Title: Teismų sprendimų nuasmeninimas ES: aktualūs ir lyginamieji aspektai
Is part of: Teisės apžvalga [elektroninis išteklius] = Law review. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, nr. 2(18)
Extent: p. 60-70
Date: 2018
Keywords: Pagrindinės teisės;Teisė į privatumą;Duomenų apsauga;ES;Asmeniniai duomenys;Fundamental Rights;Right for privacy;Data protection;EU;Personal data
Abstract: Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis numato teisę į asmens duomenų apsaugą kaip atskirą teisę. 2016 m. balandžio 27 d. Asmens duomenų apsaugos reglamentą priėmė Europos Sąjungos Taryba ir Parlamentas. Jis pradėtas taikyti Valstybėse Narėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. Reglamentu siekiama užtikrinti dviejų esminių žmogaus teisių balansą: teisę į asmens duomenų apsaugą ir saviraiškos teisę; taip pat juo siekiama užtikrinti vienodą teisinę asmens duomenų apsaugą visose Valstybėse Narėse. Reglamentas su tam tikromis išimtimistaikomas ir teisminei valdžiai. Asmens duomenų apsaugos reglamentas tiesiogiai nereguliuoja teismų sprendimų nuasmenintino klausimo, tačiau reglamente pateikiamas bendras asmens duomenų apibrėžimas ir jis bus taikomas visose Valstybėse Narėse. Tikėtina, kad, įsigaliojus vienodam asmens duomenų apibrėžimui, valstybių narių teismai teismo sprendimuose suvienodins nuasmeninamus duomenis. Straipsnyje analizuojama Asmens duomenų apsaugos reglamento įtaka teismų sprendimų nuasmeninimui Lietuvoje, apžvelgiamos sprendimų nuasmeninimo Valstybių Narių teismuose taisyklės, detaliai aptariamas reglamente pateikto asmens duomenų apibrėžimo turinys, o paskutinėje straipsnio dalyje aptariama, kokių pokyčių teismų sprendimų nuasmeninimo taisyklėse galima tikėtis įsigaliojus reglamentui. Pagrindinėje taisyklėje, apibrėžiančioje asmens duomenis reglamente, teigiama, kad asmens duomenys yra bet kokie duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti asmenį. Toliau apibrėžime pateikiamas sąrašas dažniausiai pasitaikančių asmens duomenų: asmens vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai. [...]
As the Charter of Fundamental Rights establishes the right to data protection as a separate right for privacy, the Regulation on Data Protection aims mainly at finding balance between the right to data protection and freedom of expressions. Also, it aims at creating the uniform legal environment of data protection in all Member States. The Regulation on Data Protection is applicable to the judicial authority, however with certain exceptions. The Regulation on Data Protection remains silent on the requirement to anonymize courts decisions. However, the Regulation on Data Protection give the single definition of personal data for all EU, and we assume that it can standardize the data which is anonymized in court decisions. The aim of the article is to analyze the impact of the EU Regulation on Data Protection to the rules on anonymization of court decisions in Lithuania. The research led us to the conclusion that in Lithuania the existing regulation on the anonymization of the decisions of courts does not reach its aim. Lithuanian rules on anonymization of courts decisions require anonymizing all courts decisions by default. This requirement shows that Lithuania gives the highest priority to the protection of privacy but not the freedom of expression. However, the aim of the anonymization is not reached while the Lithuanian rule requires anonymizing the exhaustive list of personal data, which includes not all data by which directly or indirectly the person can be identified
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60444/1/ISSN2029-4239_2018_N_2_18.PG_60-70.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60444
https://doi.org/10.7220/2029-4239.18.3
Affiliation(s): Privatinės teisės katedra
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2018, nr. 2(18)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

314
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.