Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60439
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Prapiestis, Jonas;Prapiestis, Darius
Title: Oficialioji konstitucinė doktrina ir baudžiamoji teisėkūra
Other Title: The official constitutional doctrine and penal legislation
Is part of: Teisės apžvalga, 2018, nr. 2(18), p. 130-147
Date: 2018
Keywords: Konstitucinė doktrina;Konstitucinis teisinės valstybės principas;Lietuvos Respublikos Seimas;Baudžiamasis kodeksas;Baudžiamasis įstatymas;Baudžiamoji teisėkūra;Baudžiamosios justicijos katedra;Constitutional doctrine;Principle of the rule of law;The Seimas of the Republic of Lithuania;Penal legal act;The Criminal Code of the Republic of Lithuania;Penal legislation;Department of Criminal Justic
Abstract: Straipsnyje konstitucinės doktrinos reikalavimų baudžiamųjų įstatymų leidybai kontekste atskleidžiami ryškiausi minėtų konstitucinių reikalavimų pažeidimai. Rengiant straipsnį buvo analizuoti nuo 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo priimti ir Lietuvos Respublikos Prezidentės pasirašyti baudžiamieji įstatymai. Autorių nuomone, dažniausiai baudžiamojoje teisėkūroje pažeidžiami iš teisinės valstybės principo kylantys reikalavimai, kad teisės aktai turi būti tokie, jog teisinių santykių subjektai aiškiai suprastų, ko iš jų reikalauja teisė; kad teisinis reguliavimas būtų stabilus ir užtikrintų teisinį tikrumą, teisinių sprendimų numatomumą; kad teisės aktų galia būtų nukreipta į ateitį; kad būtų gerbiamas lygiateisiškumo principas ir teismas turėtų galimybių individualizuoti bausmę konkrečiam asmeniui ir t. t. Taip pat straipsnyje nurodomi, autorių manymu, objektyvūs ir subjektyvūs faktoriai, iš esmės lemiantys baudžiamosios teisėkūros broką, rašoma apie galimybes gerinti baudžiamosios teisės aktų kokybę.
The article discloses the most striking breaches of the constitutional requirements; these are the constitutional doctrine requirements to be met by the penal legislation. While working on the article, the authors analyzed some legal acts adopted by the Seimas of the Republic of Lithuania and signed into law by the President of the Republic as of the year 2009. In the authors’ opinion, in case of the penal legislation, the most often breached requirements are the ones deriving from the principle of the rule of law, such as: legal acts shall be clearly understandable so that the subjects of legal relationship are able to understand what requirements they have to meet according to the law; legal rules shall be stable and ensure legal certainty as well as predictability of legal decisions; the force of legal acts shall be directed to the future; the principle of equality shall be respected and the court shall have a possibility to personalize a sentence or penalty in every individual case, etc. In addition, the article provides insight into some objective and subjective factors which cause essential insufficiencies in penal legislation and considers possibilities of improving the quality of penal legal acts.
Internet: https://doi.org/10.7220/2029-4239.18.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60439
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2018, nr. 2(18)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

82
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.