Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60416
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Nuo kultūrinio turizmo iki šiuolaikinių miesto vestuvių
Other Title: From cultural tourism to modern city weddings
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2018, T. 97
Extent: p. 167-174
Date: 2018
Keywords: Kultūrinis turizmas;Šiuolaikinės vestuvės;Globalizacija;Cultural tourism;Modern weddings;Globalization
Abstract: Straipsnio tikslas – išnagrinėti kultūrinio turizmo apraiškas šiuolaikinėse miesto vestuvėse. Keliami uždaviniai: ištirti kultūrinio turizmo tipologiją šių dienų miesto vestuvėse; atskleisti globalizacijos daromą įtaką šiuolaikinėms lietuvių vestuvėms. Pagrindinis darbo šaltinis – lauko tyrimų medžiaga, autorės surinkta 2006–2017 m. Be to, remtasi to meto periodika, vestuvių bukletais, vestuvių organizatorių tinklalapiais. Straipsnyje gvildenama, kokie veiksniai skatina kultūrinį turizmą šiuolaikinėse miesto vestuvėse. Keliama hipotezė, jog kultūrinį ir religinį turizmą skatina visuomenės sekuliarizacija ir noras patirti „autentiškus“ dalykus. Tyrimas atskleidė, kad šiuolaikinėse miesto vestuvėse vyrauja įvairūs kultūrinio turizmo tipai: nuo edukacijos, paveldo vietų, scenos meno, kaimiškų vietovių aplinkos, religinių vietų, šiuolaikinės populiariosios kultūros, kulinarijos, industrijos iki sveikatingumo ir SPA vietų lankymo. Kultūrinio turizmo apraiškos miesto vestuvėse – svarbi priemonė siekiant įgyti naujų žinių, išgyventi autentiškas patirtis, pažinti šalies kultūrinį, religinį, istorinį paveldą bei tapatybę
This article focuses on cultural tourism manifestations in the modern city weddings. On the basis of fieldwork material, the paper analyses the typology of cultural tourism in the modern city weddings and the influence of globalisation on the modern Lithuanian weddings. The main source of this article is the fieldwork material, collected by the author in 2006–2017, as well as daily newspapers, wedding booklets, and wedding organizers’ websites. The article looks into the question of what the factors that promote cultural tourism in modern city’s wedding are. There is a hypothesis that cultural and religious tourism promotes public secularization and the desire to experience „authentic“ experiences. The study has revealed that various types of cultural tourism ranging from education, heritage sites, performing art, rural environment, religious sites, contemporary pop culture, culinary, industry, to health and SPA visits prevail in modern city weddings. The manifestation of cultural tourism in urban weddings is an important tool for gaining new knowledge and authentic experiences, learning about the country’s cultural, religious, historical heritage and identity
Internet: https://doi.org/10.24101/logos.2018.79
https://doi.org/10.24101/logos.2018.79
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Kultūrų studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

124
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.