Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60360
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Hilmarsson, Hilmar Þór
Title: Clean energy, climate change and the global cross border investment regime
Other Title: Švari energija, klimato kaita ir pasaulinis tarpvalstybinių investicijų režimas
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2018, t. 12, nr. 2, p. 61-74
Date: 2018
Keywords: Clean energy investments;Climate change;International financial institutions (IFIs);Švarios energijos investicijos;Klimato kaita;Tarptautinės finansų institucijos (TFI)
Abstract: Climate change is a global challenge requiring global solutions. According to the article the absence of a global institution supporting a global agreement on cross border investment is an important obstacle in scaling up clean energy projects in the world today. The methodology used in the article is the case study method. The sources of evidence used for the analysis is secondary data, including analytical reports and scholarly litera¬ture, as well as interviews and direct observation.
Klimato kaita yra pasaulinis iššūkis, reikalaujantis pasaulinio masto sprendimų. Tyrimo metu nustatyta, kad pasaulinių institucijų paramos trūkumas dėl tarpvalstybinių investicijų yra didelė švarios energijos projektų plėtros kliūtis šiuolaikiniame pasaulyje. Straipsnyje taikomas atvejo analizės metodas, naudojami antriniai duomenys, įtraukiant analitines ataskaitas, mokslinę literatūrą, interviu ir tiesioginį stebėjimą.
Internet: https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2018.12.2.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60360
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2018, nr. 12(2)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

108
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

62
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.