Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60355
Type of publication: research report
Type of publication (PDB): Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Monkevičienė, Ona;Autukevičienė, Birutė;Kaminskienė, Lina;Rutkienė, Aušra;Tandzegolskienė, Ilona;Skerytė-Kazlauskienė, Monika;Monkevičius, Justinas;Stonkuvienė, Goda;Vildžiūnienė, Elena
Title: Paslaugos ,,Tyrimo pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose atlikimas“ ataskaita
Is part of: Ikimokyklinis.lt Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, ugdymo plėtotės centras, 2018-10-17
Extent: p. 1-142
Date: 2018
Keywords: Vaikų pasiekimai;Ikimokyklinis ugdymas;Priešmokyklinis ugdymas;Pedagoginės inovacijos
Abstract: Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse diegiamas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas ir atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kurie keičia požiūrį į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo kokybę bei rezultatus. LR ŠMM Švietimo aprūpinimo centro inicijuoto tyrimo tikslas – atskleisti, kokias pažangias inovatyvias pedagogines praktikas, ugdymo metodus bei ugdymo priemones taiko pedagogai ir kokių priemonių labiausiai pasigendama įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Vykdant tyrimą taikyta mišri kiekybinių ir kokybinių tyrimų strategija. Tyrimą sudarė du tarpusavyje susiję etapai. Pirmiausia atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu išsiaiškinta šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje įgyvendinamų pažangių praktikų ir inovacijų situacija, nustatytos sritys, kuriose ugdymo kokybė aukštesnė ir kuriose pedagogams reikia daugiau paramos, atskleistas pažangių praktikų poveikis vaikų pasiekimams ir ugdymosi kokybei, pedagogų profesiniam tobulėjimui ir šeimų poreikių tenkinimui. Remiantis kiekybinio tyrimo rezultatais atrinktos pažangių praktikų ir inovacijų turinčios įstaigos, kurios įgyvendina ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas. Buvo atliktas kokybinis tyrimas, siekiant atskleisti vertingas pažangias praktikas, jų poveikį ugdymo kokybės kaitai, inovacijų vadybos ypatumus, inovatyvių pedagoginių praktikų paieškos, kūrimo ir įgyvendinimo barjerus bei paramos poreikį įstaigoms. Tyrimo imtis - 5374 respondentai Lietuvos valstybinių ir privačių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kiti pedagoginiai darbuotojai, ugdytinių tėvai arba globėjai.[...]
Since 1 September 2015 The Description of the Achievements of Pre-school Age Children and the renewed General Curriculum of Pre-primary Education have been implemented in the groups of pre-school and preprimary education in Lithuania. The documents have been changing the attitude towards the quality of preschool /pre-primary education and its outcomes. The goal of the research initiated by the Education Supply Centre under the Ministry of Education and Science is to identify what progressive and innovative pedagogical practices, educational methods and educational tools are applied by teachers and what tools are lacking while implementing pre-school and pre-primary curricular. While carrying out the research, a mixed strategy of quantitative and qualitative research was applied. The research consisted of two interrelated stages. Firstly, the quantitative research was conducted, which aimed to identify the situation of progressive practices and innovations implemented in pre-school and pre-primary education in the country, the areas where the quality of education is higher and where teachers need more support were established, the influence of progressive practices on children’s achievement and the quality of education , teachers’ professional development and addressing family needs was revealed. Following the results of the quantitative research, the institutions that implement pre-school and pre-primary curricular applying progressive practices and innovations were selected. The qualitative research was carried out seeking to disclose valuable progressive practices and their influence on the change in the quality of education, peculiarities of innovation management, barriers impeding search, development and implementation of innovative pedagogical practices and the need for support in institutions. The sample of the research included 5374 respondents:[...]
Internet: https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1306/dir65/dir3/3_0.php
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

444
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.